Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/S 002-0018869
Naziv Izvođenje radova na sanaciji klizišta i proširenju poprečnog profila na LC22007-Vinagora (I faza)
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233141-9 Radovi na održavanju cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 600.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 16.9.2016. 10:00
Datum objave 29.8.2016.
Datum slanja 26.8.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 26.10.2016. 25.10.2016.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 26.8.2016. 12:28:19

DOKUMENTACIJA.pdf

Zadnja promjena: 26.8.2016. 12:28:40

Opće napomene-Sanacija klizišta i proširenje poprečnog profila (Faza 1) na LC22007.pdf

Zadnja promjena: 26.8.2016. 12:29:25

Prilog 1.-Položajni nacrt odvodnje.pdf

Zadnja promjena: 26.8.2016. 12:29:46

Prilog 2.-Uzdužni profil ceste.pdf

Zadnja promjena: 26.8.2016. 12:30:05

Prilog 3.-Normalni poprečni profil.pdf

Zadnja promjena: 26.8.2016. 12:30:27

Prilog 4.-Normalni poprečni presjek zida II.pdf

Zadnja promjena: 26.8.2016. 12:30:46

Prilog 5.-Armatura potpornog zida II.pdf

Zadnja promjena: 26.8.2016. 12:31:08

Prilog 6.-Tehnički opis - Sanacija klizišta i proširenje poprečnog profila (Faza 1) na LC22007.pdf

Zadnja promjena: 26.8.2016. 12:31:41

Pregledna karta-Sanacija klizišta i proširenje poprečnog profila (Faza 1) na LC22007.pdf

Zadnja promjena: 1.9.2016. 12:34:11

Izmjena dokumentacije.pdf

Troškovnik - Izvođenje radova na sanaciji klizišta i proširenju poprečnog profila na LC22007-Vinagora (I faza)Povratak na vrh

Troškovnik - Izvođenje radova na sanaciji klizišta i proširenju poprečnog profila na LC22007-Vinagora (I faza)

Zadnja promjena: 26.8.2016. 12:35:02

Troškovnik -Sanacija klizišta i proširenje poprečnog profila na LC22007 -Vinagora (Faza 1).xls

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Zadnja promjena: 19.9.2016. 12:58:17

Sanacija klizišta Vinagora-odluka o odabiru0001.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 19.9.2016. 13:05:25

Sanacija klizišta Vinagora-zapisnik o pregledu i ocjeni0001.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Zadnja promjena: 16.9.2016. 10:07:44

Zapisnik s otvaranja ponuda