Objava - Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava

Preuzimanje objave
Naručitelj K.D.PAG d.o.o.PAG
Oznaka/broj 2023/S 0F5-0029320
2023/S 134-429334Pregled objave u TED-u
Naziv Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II te Voditelja projekta nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o.
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71247000-1 Nadzor građevinskih radova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 115.577,54
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 14.8.2023. 10:00
Datum objave 12.7.2023.
Datum slanja 11.7.2023.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava - Rezultati postupka nabave 22.01.2024. 19.01.2024.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 28.07.2023. 27.07.2023.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Knjiga 1. I. Izmjena DON-a 27.07.2023.docx
Zadnja promjena: 27.7.2023. 14:29:48
Naziv: Knjiga 2. Prijedlog ugovora grupa 2.Voditelj proje...
Zadnja promjena: 11.7.2023. 14:32:28
Naziv: Knjiga 3. Prijedlog ugovora grupa 1. Usluge nadzor...
Zadnja promjena: 11.7.2023. 14:32:34
Naziv: Knjiga 4. PROJEKTNI ZADATAK- Usluge nazora i koord...
Zadnja promjena: 11.7.2023. 14:32:42
Naziv: Knjiga 5. PROJEKTNI ZADATAK- Voditelj projekta – k...
Zadnja promjena: 11.7.2023. 14:32:51
Naziv: Knjiga 6. Projektna dokumentacija.doc
Zadnja promjena: 11.7.2023. 14:32:56
Naziv: I. Izmjena DON-a.docx
Zadnja promjena: 27.7.2023. 14:30:08
Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:21:44

ESPD - 1,2Povratak na vrh

Grupe 1,2Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora I

Naziv: Grupe 1,2Usluge stručnog nadzora građenja i koor...
Zadnja promjena: 11.7.2023. 14:20:09

Troškovnik - Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o.Povratak na vrh

Troškovnik - Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na p...

Naziv: TROŠKOVNIK -Stručni nadzor i koordinator II-GRUPA ...
Zadnja promjena: 11.7.2023. 14:37:43

Troškovnik - Voditelj Projekta nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o.Povratak na vrh

Troškovnik - Voditelj Projekta nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o...

Naziv: TROŠKOVNIK -Voditelj projekta-GRUPA 2..xlsx
Zadnja promjena: 11.7.2023. 14:37:55

Odluke o odabiru - Usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora II nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o.Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - grupa 1 .pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:07:06

Odluke o odabiru - Voditelj Projekta nad građevinskim radovima na Razvoju vodoopskrbe na području Komunalnog društva Pag d.o.o.Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - grupa 2.pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:08:25

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 24.07.2023..odt
Zadnja promjena: 24.7.2023. 11:41:36

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 27.07.2023.odt
Zadnja promjena: 27.7.2023. 14:34:43

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 09.08.2023.odt
Zadnja promjena: 9.8.2023. 13:31:34

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:11:46
Naziv: prilog zapisniku 1.,2..pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:10:01
Naziv: prilog zapisniku 3..pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:10:13
Naziv: prilog zapisniku 4..pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:10:22
Naziv: prilog zapisniku 5. .pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:10:34
Naziv: prilog zapisniku 6..pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:10:44
Naziv: prilog zapisniku 7..pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:11:01
Naziv: prilog zapisniku 8..pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:11:10
Naziv: pilozi 9.,10.,11.pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:11:24
Naziv: prilog 12.,13,14. .pdf
Zadnja promjena: 12.9.2023. 17:11:34

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Ponovljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda .pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:24:36
Naziv: prilog 1. zapisniku.pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:22:54
Naziv: prilog 1.1. zapisnika.pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:23:01
Naziv: prilog 2. zapisnika ..pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:23:07
Naziv: prilog 2.1. .pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:23:11
Naziv: prilog 3. zapisniku.pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:23:19
Naziv: prilog 3.1..pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:23:23
Naziv: prilog 4. zapisniku..pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:23:29
Naziv: prilog 4.1..pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:23:39
Naziv: prilog 4.2...pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:23:46
Naziv: prilog 4.2.1..zip
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:23:55
Naziv: prilog 5. zapisniku..pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:24:03
Naziv: prilog 5.1. .pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:24:11
Naziv: prilog 6..pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:24:19
Naziv: prilog 7,8,9 .pdf
Zadnja promjena: 30.11.2023. 14:24:28

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 14.8.2023. 10:22:34