Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj KOMUNALAC d.o.o.
Oznaka/broj 2023/S 0F2-0039242
Naziv Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233140-2 Cestovni radovi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 259.080,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.10.2023. 10:00
Datum objave 19.9.2023.
Datum slanja 18.9.2023.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 22.11.2023. 21.11.2023.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi - Radovi na zimskom održav...
Zadnja promjena: 19.9.2023. 9:11:29

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15Radovi na zimskom održavanju cesta na području gra

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15Radovi n...
Zadnja promjena: 18.9.2023. 12:34:35

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 1Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 1

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 1.xlsx
Zadnja promjena: 19.9.2023. 9:14:07

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 2Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 2

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 2.xlsx
Zadnja promjena: 19.9.2023. 8:50:38

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 3Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 3

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 3.xlsx
Zadnja promjena: 19.9.2023. 8:50:55

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 4Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 4

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 4.xlsx
Zadnja promjena: 19.9.2023. 8:51:13

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 5Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 5

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 5.xlsx
Zadnja promjena: 19.9.2023. 8:51:26

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 6Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 6

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 6.xlsx
Zadnja promjena: 19.9.2023. 8:51:40

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 7Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 7

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 7.xlsx
Zadnja promjena: 18.9.2023. 12:38:14

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 8Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 8

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 8.xlsx
Zadnja promjena: 18.9.2023. 12:38:20

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 9Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 9

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 9.xlsx
Zadnja promjena: 18.9.2023. 12:38:25

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 10Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 10

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 10.xlsx
Zadnja promjena: 18.9.2023. 12:38:29

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na po1dručju grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 11Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na po1dručju grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 11

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 11.xlsx
Zadnja promjena: 18.9.2023. 12:38:35

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 12Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 12

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 12.xlsx
Zadnja promjena: 19.9.2023. 8:52:05

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 13Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 13

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 13.xlsx
Zadnja promjena: 18.9.2023. 12:38:46

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 14Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 14

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 14.xlsx
Zadnja promjena: 19.9.2023. 9:11:06

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 15Povratak na vrh

Troškovnik - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 15

Naziv: Troškovnik - zimsko održavanje - grupa 15.xlsx
Zadnja promjena: 19.9.2023. 9:11:13

Odluka o poništenju - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 10Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju grupa 10, 14 i 15.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:10:33

Odluka o poništenju - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 14Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju grupa 10, 14 i 15.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:11:55

Odluka o poništenju - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 15Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju grupa 10, 14 i 15.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:12:25

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 1Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 1 i 7.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:07:58

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 2Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 2.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:08:21

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 3Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 3, 5 i 8.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:08:31

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 4Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 4.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:08:43

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 5Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 3, 5 i 8.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:08:53

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 6Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 6.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:09:07

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 7Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 1 i 7.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:09:14

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 8Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 3, 5 i 8.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:09:32

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 9Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 9.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:10:11

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na po1dručju grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 11Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 11.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:11:28

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 12Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 12.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:11:38

Odluke o odabiru - Radovi na zimskom održavanju cesta na području grada Samobora - sezona 2023-2024 - grupa 13Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru grupa 13.pdf
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:11:47

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - zimska 2023-...
Zadnja promjena: 17.10.2023. 13:14:17

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA - radovi na zim...
Zadnja promjena: 10.10.2023. 10:14:36