Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj Županijska uprava za ceste na području Šibensko kninske županije
Oznaka/broj 2023/S 0F2-0053942
Naziv Usluga izrade geodetskih elaborata evidentiranja javnih cesta
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71354300-7 Usluge katastarske izmjere
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 35.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 12.1.2024. 12:00
Datum objave 22.12.2023.
Datum slanja 21.12.2023.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 29.03.2024. 28.03.2024.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DON_evidentiranje javnih cesta_2023.pdf
Zadnja promjena: 21.12.2023. 12:50:58
Naziv: Obrazac A_geodetski elaborati_2023.xls
Zadnja promjena: 21.12.2023. 12:51:06

ESPD - Usluga izrade geodetskih elaborata evidentiranja javnih cestaPovratak na vrh

Usluga izrade geodetskih elaborata evidentiranja javnih cesta

Naziv: Usluga izrade geodetskih elaborata evidentiranja j...
Zadnja promjena: 21.12.2023. 12:58:40

Troškovnik - Usluga izrade geodetskih elaborata evidentiranja javnih cestaPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga izrade geodetskih elaborata evidentiranja javnih cesta

Naziv: Troškovnik Evidencija cesta 2023_III.xlsx
Zadnja promjena: 21.12.2023. 13:05:05

Odluke o odabiru - Usluga izrade geodetskih elaborata evidentiranja javnih cestaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru_Geodetski elaborati.pdf
Zadnja promjena: 4.3.2024. 14:37:07

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Geodetski elaborati_EOJN_pojašnjenje.pdf
Zadnja promjena: 8.1.2024. 9:23:46

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Izrade geod.ela...
Zadnja promjena: 12.1.2024. 12:24:32