Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Preuzimanje objave
Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2016/S 003-0023741
Naziv Radovi sanacije i presvlačenja županijskih i lokalnih cesta na području Županije po grupama predmeta nabave 1. grupa cestarija Krapina-Pregrada 2. grupa cestarija Zlatar Bistrica 3. grupa cestarija Zabok 4. grupa cestarija Donja Stubica-Klanjec
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233120-6 Radovi na izgradnji ceste
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 16.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 5.9.2016. 10:00
Datum objave 26.10.2016.
Datum slanja 25.10.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 16.08.2016. 12.08.2016.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: DOKUMENTACIJA-radovi po kreditu.pdf
Zadnja promjena: 15.8.2016. 17:08:56
Naziv: 1.2. Grupa 1. Krapina-Pregrada.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:09:43
Naziv: 1.3. Grupa 1. Krapina-Pregrada.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:10:08
Naziv: 1.4.-1.5. Grupa 1. Parapetni zid Tip I i Tip II.p...
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:10:28
Naziv: 1.6. Grupa 1. Pregledna karta.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:10:48
Naziv: 2.2. Grupa 2. Zlatar Bistrica.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:11:17
Naziv: 2.3. Grupa 2. Zlatar Bistrica.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:11:37
Naziv: 2.4.-2.5. Grupa 2. Parapetni zid Tip I i Tip II.p...
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:12:00
Naziv: 2.6. Grupa 2. Pregledna karta.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:12:17
Naziv: 3.2. Grupa 3. Zabok.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:12:41
Naziv: 3.3. Grupa 3. Zabok.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:13:03
Naziv: 3.4.-3.5. Grupa 3. Parapetni zid Tip I i Tip II.p...
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:13:21
Naziv: 3.6. Grupa 3. Pregledna karta.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:13:43
Naziv: 4.2. Grupa 4. D.Stubica-Klanjec.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:14:05
Naziv: 4.3. Grupa 4. D.Stubica-Klanjec.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:14:27
Naziv: 4.4.-4.5. Grupa 4. Parapetni zid Tip I i Tip II.p...
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:14:47
Naziv: 4.6. Grupa 4. Pregledna karta.pdf
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:15:06
Naziv: Opće napomena -sanacija i presvlačenje 2016.pdf
Zadnja promjena: 19.8.2016. 12:46:28
Naziv: Objašnjenje dokumentacije0001.pdf
Zadnja promjena: 22.8.2016. 11:38:07

Troškovnik - cestarija Krapina-PregradaPovratak na vrh

Troškovnik - cestarija Krapina-Pregrada

Naziv: 1.1. Grupa 1. Krapina-Pregrada - Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:18:17

Troškovnik - cestarija Zlatar BistricaPovratak na vrh

Troškovnik - cestarija Zlatar Bistrica

Naziv: 2.1. Grupa 2. Zlatar Bistrica - Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:18:35

Troškovnik - cestarija ZabokPovratak na vrh

Troškovnik - cestarija Zabok

Naziv: 3.1. Grupa 3. Zabok - Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:18:52

Troškovnik - cestarija Donja Stubica-KlanjecPovratak na vrh

Troškovnik - cestarija Donja Stubica-Klanjec

Naziv: 4.1. Grupa 4. D.Stubica-Klanjec - Troškovnik.xls
Zadnja promjena: 12.8.2016. 15:19:10

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Naziv: Odluka o odabiru-sanacija i presvlačenje ŽC i LC00...
Zadnja promjena: 12.9.2016. 11:06:47

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu - sanacija i presvlačenje0001....
Zadnja promjena: 12.9.2016. 11:08:54

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 5.9.2016. 10:28:51