Objava - Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora

Preuzimanje objave
Naručitelj HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Oznaka/broj 2016/S 015-0024735
Naziv Pribor i potrošni materijal za molekularnu dijagnostiku hrane i predmeta opće uporabe
Vrsta dokumenta* Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave
Proc.vrijed. 430.222,00
Datum objave 9.11.2016.
Datum slanja 8.11.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 28.12.2016. 27.12.2016.