Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o., Društvo za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Oznaka/broj 2016/S 002-0027711
Naziv SANACIJA BETONSKIH STAZA NA NP LIPOVAC I NP NOVSKA NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45453100-8 Sanacijski radovi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.035.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.1.2017 13:00
Datum objave 13.12.2016
Datum slanja 12.12.2016
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 06.03.2017. 03.03.2017.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 12.12.2016 9:35:51

Knjiga 1 Opći dio.pdf

Zadnja promjena: 12.12.2016 9:36:00

Knjiga 2 - Prijedlog ugovora.pdf

Zadnja promjena: 12.12.2016 9:36:30

Knjiga 3. 3.2. Tehnički opis, Tehnički uvjeti i Grafički prilozi.pdf

Troškovnik - SANACIJA BETONSKIH STAZA NA NP LIPOVAC I NP NOVSKA NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVACPovratak na vrh

Troškovnik - SANACIJA BETONSKIH STAZA NA NP LIPOVAC I NP NOVSKA NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC

Zadnja promjena: 12.12.2016 9:37:59

Knjiga 3. 3.2. Troškovnik.xls

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Zadnja promjena: 2.2.2017 13:23:55

G59 Odluka o odabiru.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 2.2.2017 13:23:41

G59 Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Zadnja promjena: 10.1.2017 13:19:44

G59 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf