Objava - Poziv na nadmetanje

Preuzimanje objave
Naručitelj KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, ZAGREB
Oznaka/broj 2016/S 002-0028353
Naziv Nabava medicinskog potrošnog materijala po grupama 1. Pelene 2. Higijenski ulošci 3. Podloge za inkontinenciju 4. Oblozi za rane 5. Specijalna pokrivala za rane 6. Ostali medicinski potrošni materijal
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 655.726,90
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.1.2017. 10:00
Datum objave 20.12.2016.
Datum slanja 19.12.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 10.03.2017. 09.03.2017.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: DZN MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL.docx
Zadnja promjena: 19.12.2016. 11:30:45

Troškovnik - PelenePovratak na vrh

Troškovnik - Pelene

Naziv: troškovnik I.xlsx
Zadnja promjena: 19.12.2016. 11:32:27

Troškovnik - Higijenski ulošciPovratak na vrh

Troškovnik - Higijenski ulošci

Naziv: troškovnik II.xlsx
Zadnja promjena: 19.12.2016. 11:32:39

Troškovnik - Podloge za inkontinencijuPovratak na vrh

Troškovnik - Podloge za inkontinenciju

Naziv: troškovnik III.xlsx
Zadnja promjena: 19.12.2016. 11:32:49

Troškovnik - Oblozi za ranePovratak na vrh

Troškovnik - Oblozi za rane

Naziv: troškovnik grupa IV.xlsx
Zadnja promjena: 19.12.2016. 11:33:02

Troškovnik - Specijalna pokrivala za ranePovratak na vrh

Troškovnik - Specijalna pokrivala za rane

Naziv: troškovnik grupa V.xlsx
Zadnja promjena: 19.12.2016. 11:33:11

Troškovnik - Ostali medicinski potrošni materijalPovratak na vrh

Troškovnik - Ostali medicinski potrošni materijal

Naziv: troškovnik grupa VI.xlsx
Zadnja promjena: 19.12.2016. 11:33:21

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje DZN - medicinski potrošni materijal. d...
Zadnja promjena: 29.12.2016. 12:10:25

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje br.2 DZN. docx.doc
Zadnja promjena: 3.1.2017. 14:14:19

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 11.1.2017. 10:10:08