Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naručitelj Varaždinska županija
Oznaka/broj 2017/S 003-0001522
Naziv Poštanske usluge
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 64110000-0 Poštanske usluge
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 400.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 15.12.2016. 09:00
Datum objave 27.1.2017.
Datum slanja 26.1.2017.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 25.11.2016. 24.11.2016.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 24.11.2016. 9:27:23

03_Dokumentacija za nadmetanje.docx

Zadnja promjena: 5.12.2016. 10:34:54

04_Izmjena dokumentacije.pdf

Troškovnik - Poštanske uslugePovratak na vrh

Troškovnik - Poštanske usluge

Zadnja promjena: 5.12.2016. 10:36:43

04a_Tehnička specifikacija poštanskih usluga.xlsx

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 9.12.2016. 9:46:55

06_Odgovor na upit.pdf

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Zadnja promjena: 20.12.2016. 14:24:23

09_Odluka o odabiru - poštanske usluge.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 20.12.2016. 14:25:04

08_Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - poštanske usluge.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Zadnja promjena: 15.12.2016. 9:15:47

07_Zapisnik s otvaranja ponuda - EOJN.Doc