Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin
Oznaka/broj 2016/S 002-0019016
Naziv Dugoročni kunski kredit za sanaciju i hidroizolaciju dijela podrumskog prostora građevine Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 66113000-5 Usluge odobravanja kredita
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 230.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 20.9.2016. 11:00
Datum objave 30.8.2016.
Datum slanja 29.8.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku (poništenje) 04.01.2017. 03.01.2017.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - DUGOROČNI KUNSKI KRE...
Zadnja promjena: 29.8.2016. 14:59:04
Naziv: 2014 - Financijski izvještaj (sa bilješkama).pdf
Zadnja promjena: 29.8.2016. 15:01:26
Naziv: 2015 - Financijski izvještaj (sa bilješkama).pdf
Zadnja promjena: 29.8.2016. 15:02:15
Naziv: Financijski izvještaj (PR-RAS) za 01.01.-30.06.201...
Zadnja promjena: 29.8.2016. 15:03:29
Naziv: Podaci o solventnosti na dan 24.08.2016..pdf
Zadnja promjena: 29.8.2016. 15:05:21

Troškovnik - Dugoročni kunski kredit za sanaciju i hidroizolaciju dijela podrumskog prostora građevine Javne ustanove Gradski bazeni VaraždinPovratak na vrh

Troškovnik - Dugoročni kunski kredit za sanaciju i hidroizolaciju dijela podrumskog prostora građevine Javne ustanove Gr...

Naziv: TROŠKOVNIK - DUGOROČNI KUNSKI KREDIT.pdf
Zadnja promjena: 29.8.2016. 15:08:43

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 1. Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje - nabav...
Zadnja promjena: 1.9.2016. 14:49:55

Odluka o poništenjuPovratak na vrh

Odluka o poništenju cjelokupnog predmeta

Naziv: ODLUKA O PONIŠTENJU - DUGOROČNI KUNSKI KREDIT (201...
Zadnja promjena: 3.1.2017. 9:44:28

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Naziv: ODLUKA O ODABIRU - DUGOROČNI KUNSKI KREDIT (2016)....
Zadnja promjena: 26.9.2016. 10:30:42

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA - DUGOROČNI KU...
Zadnja promjena: 26.9.2016. 10:31:15

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 20.9.2016. 11:05:30
Naziv: ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA - DUGOROČNI KUN...
Zadnja promjena: 20.9.2016. 11:32:57