Objava - Poziv na nadmetanje - sektor

Preuzimanje objave
Naručitelj HŽ Infrastruktura d.o.o.
Oznaka/broj 2013/S 005-0105582
2014/S 002-002154Pregled objave u TED-u
Naziv Usluga projektiranja za izradu projekata i druge projektne dokumentacije za modernizaciju i obnovu na dvokolosiječnoj pružnoj dionici Okučani – Vinkovci
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje - sektor
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja
Vrsta postupka Ograničeni postupak
Proc.vrijed. 91.650.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 9.4.2014. 12:00
Datum objave 2.1.2014.
Datum slanja 31.12.2013.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: 03_1.1.13.OK-VIN_DZN_1.dio_31-12-2013.pdf
Zadnja promjena: 31.12.2013. 12:02:00
Naziv: Izmjene dokumentacije za nadmetanje br.1.pdf
Zadnja promjena: 24.1.2014. 10:19:29
Naziv: Objašnjenja dokumentacije za nadmetanje br.1.pdf
Zadnja promjena: 24.1.2014. 10:21:16
Naziv: Izmjene dokumentacije za nadmetanje br.2.pdf
Zadnja promjena: 31.1.2014. 15:16:06
Naziv: Izmjene dokumentacije za nadmetanje br. 3.pdf
Zadnja promjena: 20.3.2014. 16:05:39
Naziv: OK-VIN_DZN_1.dio_Izmjene 4.pdf
Zadnja promjena: 21.3.2014. 14:49:10
Naziv: Produljenje roka za dostavu zahtjeva za sudjelovan...
Zadnja promjena: 26.3.2014. 15:16:56
Naziv: OK-VIN_DZN_1.dio_Izmjene 5.pdf
Zadnja promjena: 28.3.2014. 16:33:19
Naziv: ODLUKA O PONIŠTENJU.pdf
Zadnja promjena: 7.1.2015. 17:20:03