Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Oznaka/broj 2014/S 002-0025116
Naziv Usluge mobilne telefonije
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 64212000-5 Usluge mobilne telefonije
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 800.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.6.2014. 09:00
Datum objave 20.5.2014.
Datum slanja 19.5.2014.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 22.10.2014. 21.10.2014.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Zadnja promjena: 19.5.2014. 14:43:57

Dokumentacija za nadmetanje - nova.doc

Zadnja promjena: 19.5.2014. 14:44:25

Troškovnik OBZ mobilna MB 2014 v4.xls

Zadnja promjena: 21.5.2014. 14:52:18

Izmjena dokumentacije za nadmetanje.PDF

Zadnja promjena: 21.5.2014. 14:52:31

Troškovnik OBZ mobilna 2014 ispravak.xls

Zadnja promjena: 23.5.2014. 7:33:43

Dopuna dokumetnacije za nadmetanje-Elektronički oglasnik Javne nabave.PDF

Zadnja promjena: 23.5.2014. 7:36:58

Odgovor na zahtjev za pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje-Elektronički oglasnik Javne nabave.PDF

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Zadnja promjena: 26.6.2014. 12:00:08

Rješenje o odabiru najpovoljnije ponude-usluge mobilne telefonije.PDF

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 26.6.2014. 12:00:31

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude-usluge mobilne telefonije.PDF