Objava - Poziv na nadmetanje

Naručitelj Grad Umag-Umago
Oznaka/broj 2016/S 002-0007589
Naziv Usluge stručnog nadzora građenja nad provedbom projekta sanacije i zavaranja postojećeg odlagališta otpada Donji Picudo istok, Umag
Vrsta dokumenta* Poziv na nadmetanje
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71247000-1 Nadzor građevinskih radova
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 517.500,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 29.4.2016. 12:00
Datum objave 11.4.2016.
Datum slanja 8.4.2016.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o sklopljenim ugovorima 26.07.2016. 25.07.2016.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: DZN nadzor- 08.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:17:00
Naziv: Glavni projekt sa elaboratima_Istok.zip
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:28:25
Naziv: Dopuna Glavnog projekta_Istok (2).pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:29:02
Naziv: Elaborat zastite od pozara1.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:29:21
Naziv: Geodetski situacijski nacrt zapad.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:30:04
Naziv: Geodetski suituacijski nacrt istok.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:30:23
Naziv: Građev dozvola 30 10 2015 .pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:30:41
Naziv: ZAHTJEVI NARUČITELJA.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:30:56
Naziv: Zatvaranje Donji Picudo građevinska dozvola 18 03 ...
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:31:15
Naziv: Elaborati ZAPAD.zip
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:31:39
Naziv: Glavni projekt ZAPAD.zip
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:33:07
Naziv: Odgovor na upit 18.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 18.4.2016. 14:54:24
Naziv: Bilješka 18.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 18.4.2016. 14:54:50
Naziv: Prijedlog ugovora o provedbi usluge stručnog nadzo...
Zadnja promjena: 18.4.2016. 14:55:15
Naziv: Odgovor na upit 20.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 20.4.2016. 16:56:24

Troškovnik - Usluge stručnog nadzora građenja nad provedbom projekta sanacije i zavaranja postojećeg odlagališta otpada Donji Picudo istok, UmagPovratak na vrh

Troškovnik - Usluge stručnog nadzora građenja nad provedbom projekta sanacije i zavaranja postojećeg odlagališta otpada ...

Naziv: Troškovnik nadzor 08.04.2016..pdf
Zadnja promjena: 8.4.2016. 13:16:34

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda
Zadnja promjena: 29.4.2016. 12:24:06