Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj BIKARAC d.o.o. Šibenik
Oznaka/broj 2017/S 0F2-0025103
2017/S 232-483206Pregled objave u TED-u
Naziv Projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45222100-0 Radovi na izgradnji postrojenja za obradu otpada
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 130.531.232,38
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 18.6.2018. 12:00
Datum objave 4.12.2017.
Datum slanja 29.11.2017.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 01.07.2019. 26.06.2019.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 28.05.2018. 24.05.2018.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 03.04.2018. 29.03.2018.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DoN_radovi_Bikarac_Knjiga1_Upute_rev3_05_18.pdf
Zadnja promjena: 30.5.2018. 14:43:09
Naziv: DoN_radovi_Bikarac_Knjiga2_Ugovor_rev2_05_18.pdf
Zadnja promjena: 30.5.2018. 14:43:33
Naziv: DoN_radovi_Bikarac_Knjiga3_ZahtjeviNarucitelja_rev...
Zadnja promjena: 30.5.2018. 14:43:48
Naziv: DoN_radovi_Bikarac_Knjiga5_Podloge_rev0_03_18.pdf
Zadnja promjena: 29.3.2018. 17:29:17
Naziv: Prilog-ESPD-obrazac.doc
Zadnja promjena: 29.11.2017. 17:19:01
Naziv: 23_Procesna_shema_MBO_postrojenja.pdf
Zadnja promjena: 29.11.2017. 17:19:06
Naziv: DON_radovi_Bikarac_Knjiga5_Nacrti_Prilog1-1od4.7z
Zadnja promjena: 30.11.2017. 12:59:43
Naziv: DON_radovi_Bikarac_Knjiga5_Nacrti_Prilog1-2od4.7z
Zadnja promjena: 30.11.2017. 12:59:54
Naziv: DON_radovi_Bikarac_Knjiga5_Nacrti_Prilog1-3od4.7z
Zadnja promjena: 30.11.2017. 13:00:04
Naziv: DON_radovi_Bikarac_Knjiga5_Nacrti_Prilog1-4od4.7z
Zadnja promjena: 30.11.2017. 13:00:14
Naziv: DON_radovi_Bikarac_Knjiga5_Nacrti_Prilog2-1od2.7z
Zadnja promjena: 30.11.2017. 13:00:26
Naziv: DON_radovi_Bikarac_Knjiga5_Nacrti_Prilog2-2od2.7z
Zadnja promjena: 30.11.2017. 13:00:42
Naziv: DON_radovi_Bikarac_Knjiga5_Nacrti_Prilog3.7z
Zadnja promjena: 30.11.2017. 13:01:25
Naziv: DON_radovi_Bikarac_Knjiga5_Nacrti_Prilog4.7z
Zadnja promjena: 30.11.2017. 13:01:31
Naziv: DON_radovi_Bikarac_Knjiga5_Nacrti_Prilog5.7z
Zadnja promjena: 30.11.2017. 13:01:42
Naziv: DON_radovi_Bikarac_Knjiga5_Nacrti_Prilog6.7z
Zadnja promjena: 30.11.2017. 13:01:55
Naziv: Prilog - otvoreni formati.rar
Zadnja promjena: 27.4.2018. 15:34:46
Naziv: Pojašnjenje 1 - radovi MBO Bikarac.pdf
Zadnja promjena: 27.4.2018. 17:01:53
Naziv: POJAŠNJENJE 2 - radovi MBO Bikarac.pdf
Zadnja promjena: 23.5.2018. 22:58:21

Troškovnik - Projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO BikaracPovratak na vrh

Troškovnik - Projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO Bikarac

Naziv: DoN_radovi_Bikarac_Knjiga4_Lista_cijena_rev2_05_18...
Zadnja promjena: 30.5.2018. 14:39:42

Odluke o odabiru - Projektiranje i izvođenje radova izgradnje MBO postrojenja i pratećih objekata na CGO BikaracPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA O ODABIRU - MBO Bikarac.pdf
Zadnja promjena: 1.4.2019. 15:00:22

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 3 - pitanja i odgovori - radovi MBO Bi...
Zadnja promjena: 30.5.2018. 14:42:40

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: POJAŠNJENJE 4 - radovi MBO Bikarac.pdf
Zadnja promjena: 12.6.2018. 8:49:17

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacijePovratak na vrh

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije

Naziv: ŽALBA I INFORMACIJA.pdf
Zadnja promjena: 19.12.2017. 14:32:59

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: ZAPISNIK O PREGLEDU - MBO Bikarac.pdf
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:32:00
Naziv: 1 TEHNIX NOSITELJ ODGOVOR 2.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:26:46
Naziv: 1 TEHNIX ODGOVOR - NOSITELJ.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:26:52
Naziv: Bikarac - Dopuna.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:27:00
Naziv: Dopuna GHH, Pomgrad VGP- Bikarac.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:27:10
Naziv: ELECNOR response Bikarac 02082018.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:27:16
Naziv: ELECNOR response Bikarac 25072018_HR_FIRMADO_dig.z...
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:27:23
Naziv: ELECNOR response bikarac 28092018 - 1.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:27:33
Naziv: ELECNOR response bikarac 28092018 - 2.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:27:45
Naziv: ELECNOR response Bikarac_HR_signed.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:27:52
Naziv: ESDP obrasci.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:28:02
Naziv: ESPD Obrasci.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:28:13
Naziv: ESPD_POMGRAD d.d..zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:28:19
Naziv: OBRAZAC 3_Dodatak ponudi_Elecnor.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:28:26
Naziv: ODGOVOR NA 3. ZAHTJEV ZA DOPUNU.rar
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:28:34
Naziv: ODGOVOR NA 4_ZAHTJEV ZA DOPUNU AŽURIRANIH POPRATNI...
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:28:44
Naziv: Odgovor na drugi zahtjev za dopunu.rar
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:28:50
Naziv: ODGOVOR NA ZAHTJEV PRODUZENJE ROKA.rar
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:29:01
Naziv: ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA DOPUNU AZURIRANJA_ELECNOR 10...
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:29:40
Naziv: Provjera referenci - Elecnor - odgovori.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:29:49
Naziv: Provjera referenci - Elecnor - zahtjevi.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:29:57
Naziv: Provjera referenci - Tehnix - odgovori.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:30:04
Naziv: Provjera referenci Tehnix - zahtjevi.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:30:14
Naziv: RIKO - ODGOVORI.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:30:23
Naziv: TEHNIX - ODGOVORI.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:30:34
Naziv: ZAHTJEVI NARUČITELJA.zip
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:30:42
Naziv: ZDR-1_URL št. 21-2013_13.03.2013_SL_HR_Ovjera_Fina...
Zadnja promjena: 14.11.2018. 16:30:50
Naziv: Aneksi jamstva i izjave.zip
Zadnja promjena: 15.11.2018. 13:22:52

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: PONOVLJENI ZAPISNIK O PREGLEDU - MBO Bikarac.pdf
Zadnja promjena: 1.4.2019. 15:07:38
Naziv: Prilozi zapisniku x2 - MBO Bikarac.rar
Zadnja promjena: 1.4.2019. 15:07:06
Naziv: Azurirani popratni dokumenti MBO Bikarac 21-03-201...
Zadnja promjena: 1.4.2019. 15:07:25
Naziv: Azurirani popratni dokumenti MBO Bikarac 21-03-201...
Zadnja promjena: 1.4.2019. 15:07:35

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o otvaranju - MBO Bikarac.pdf
Zadnja promjena: 18.6.2018. 12:46:45

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Upisnik.pdf
Zadnja promjena: 25.10.2018. 10:22:03