Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Opća bolnica Varaždin
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0023845
2019/S 114-278886Pregled objave u TED-u
Naziv Građ.radovi na izgradnji i energ.obnovi objekata,Grupa 1. Energetska obnova zgrade polik., psih., mikrobiol. i rentgena na lokac. Varaždin te zgr. paviljona, ležaone i labor. na lok. Klenovnik
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45000000-7 Građevinski radovi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 19.299.606,06
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.9.2019. 09:00
Datum objave 13.6.2019.
Datum slanja 12.6.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DON - Grupa 1. Energetska obnova zgrada.pdf
Zadnja promjena: 12.6.2019. 15:02:07
Naziv: I. Izmjena i objašnjenje Dokumentacije o nabavi.pd...
Zadnja promjena: 9.7.2019. 10:07:43
Naziv: I. Izmjena DON - Grupa 1. Energetska obnova zgrada...
Zadnja promjena: 9.7.2019. 10:08:45
Naziv: II. Izmjena i objašnjenje Dokumentacije o nabavi.p...
Zadnja promjena: 11.7.2019. 10:57:27
Naziv: II. Izmjena DON - Grupa 1. Energetska obnova zgrad...
Zadnja promjena: 11.7.2019. 10:58:07
Naziv: III. Izmjena i objašnjenje Dokumentacije o nabavi....
Zadnja promjena: 18.7.2019. 15:44:28
Naziv: III. Izmjena DON - Grupa 1. Energetska obnova zgra...
Zadnja promjena: 18.7.2019. 15:45:21
Naziv: IV. Izmjena i objašnjenje Dokumentacije o nabavi.p...
Zadnja promjena: 29.7.2019. 13:51:31
Naziv: IV. Izmjena DON - Grupa 1. Energetska obnova zgrad...
Zadnja promjena: 29.7.2019. 13:51:43
Naziv: V. Izmjena Dokumentacije o nabavi.pdf
Zadnja promjena: 8.8.2019. 11:52:22
Naziv: V. Izmjena DON - Grupa 1. Energetska obnova zgrada...
Zadnja promjena: 8.8.2019. 11:52:37
Naziv: VI. Izmjena i objašnjenje Dokumentacije o nabavi.p...
Zadnja promjena: 20.8.2019. 12:40:11
Naziv: VI. Izmjena DON - Grupa 1. Energetska obnova zgrad...
Zadnja promjena: 20.8.2019. 12:40:26
Naziv: VII. Izmjena i objašnjenje Dokumentacije o nabavi....
Zadnja promjena: 28.8.2019. 12:49:24
Naziv: VII. Izmjena DON - Grupa 1. Energetska obnova zgra...
Zadnja promjena: 28.8.2019. 12:49:36
Naziv: VIII. Izmjena i objašnjenje Dokumentacije o nabavi...
Zadnja promjena: 6.9.2019. 14:33:13
Naziv: VIII. Izmjena DON - Grupa 1. Energetska obnova zgr...
Zadnja promjena: 6.9.2019. 14:33:49
Naziv: Ispravak Odluke o odabiru - Grupa 1..pdf
Zadnja promjena: 27.11.2019. 15:09:23
Naziv: Obavijest u svezi Ispravka Odluke o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 27.11.2019. 15:10:09

ESPD - Grupa 1. Energetska obnova zgrade poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena na lokaciji Varaždin te zgrade paviljona, ležaone i laboratorija na lokaciji KlenovnikPovratak na vrh

Grupa 1. Energetska obnova zgrade poliklinike, psi

Naziv: Grupa 1. Energetska obnova zgrade poliklinike, psi
Zadnja promjena: 12.6.2019. 15:10:52

Troškovnik - Građ.radovi na izgradnji i energ.obnovi objekata,Grupa 1. Energetska obnova zgrade polik., psih., mikrobiol. i rentgena na lokac. Varaždin te zgr. paviljona, ležaone i labor. na lok. KlenovnikPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 1. Energetska obnova zgrade poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena na lokaciji Varaždin...

Naziv: Prilog 1. VII Izmjena Troškovnika-Grupa 1.zip
Zadnja promjena: 28.8.2019. 12:51:21

Odluke o odabiru - Građ.radovi na izgradnji i energ.obnovi objekata,Grupa 1. Energetska obnova zgrade polik., psih., mikrobiol. i rentgena na lokac. Varaždin te zgr. paviljona, ležaone i labor. na lok. KlenovnikPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru - Grupa 1..pdf
Zadnja promjena: 26.11.2019. 15:59:26

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda-Grupa 1..pdf
Zadnja promjena: 18.9.2019. 7:41:16

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda - Gru...
Zadnja promjena: 26.11.2019. 16:33:35
Naziv: Prilozi Zapisniku o ponovnom pregledu.zip
Zadnja promjena: 26.11.2019. 16:35:15

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 10.9.2019. 10:00:44