Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj OPĆA BOLNICA ZADAR
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0039159
2019/S 193-468229Pregled objave u TED-u
Naziv Medicinska, nemedicinska i tehnička oprema za dnevnu bolnicu Službe za kirurgiju
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33100000-1 Medicinske naprave
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.821.267,55
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 17.3.2020. 12:00
Datum objave 7.10.2019.
Datum slanja 2.10.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 16.07.2020. 13.07.2020.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 09.03.2020. 06.03.2020.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 24.02.2020. 20.02.2020.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 27.01.2020. 22.01.2020.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DoN-OBZ-Oprema za kirurgiju-IV izmjena.docx
Zadnja promjena: 6.3.2020. 17:22:00

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11Medicinska, nemedicinska i tehnička oprema za dnev

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11Medicinska, nemedici...
Zadnja promjena: 2.10.2019. 15:35:14

Troškovnik - Tehnička oprema za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Troškovnik - Tehnička oprema za jednodnevne kirurgije

Naziv: Troškovnik-grupa1.xlsx
Zadnja promjena: 1.10.2019. 15:26:29

Troškovnik - Namještaj za opremanje jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Troškovnik - Namještaj za opremanje jednodnevne kirurgije

Naziv: Troškovnik-grupa2.xlsx
Zadnja promjena: 1.10.2019. 15:28:48

Troškovnik - Oprema i namještaj za medicinski rad za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Troškovnik - Oprema i namještaj za medicinski rad za jednodnevne kirurgije

Naziv: Troškovnik-grupa3.xlsx
Zadnja promjena: 28.2.2020. 16:11:39

Troškovnik - Anesteziološki aparat za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Troškovnik - Anesteziološki aparat za jednodnevne kirurgije

Naziv: Troškovnik-grupa4.xlsx
Zadnja promjena: 1.10.2019. 15:33:41

Troškovnik - Aspiratori za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Troškovnik - Aspiratori za jednodnevne kirurgije

Naziv: Troškovnik-grupa5.xlsx
Zadnja promjena: 20.2.2020. 12:39:37

Troškovnik - Defibrilator za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Troškovnik - Defibrilator za jednodnevne kirurgije

Naziv: Troškovnik-grupa6.xlsx
Zadnja promjena: 20.2.2020. 12:39:54

Troškovnik - EKG aparat za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Troškovnik - EKG aparat za jednodnevne kirurgije

Naziv: Troškovnik-grupa7.xlsx
Zadnja promjena: 1.10.2019. 15:36:45

Troškovnik - Infuzomat za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Troškovnik - Infuzomat za jednodnevne kirurgije

Naziv: Troškovnik-grupa8.xlsx
Zadnja promjena: 1.10.2019. 15:37:56

Troškovnik - Laparaskopski stup s kutorom za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Troškovnik - Laparaskopski stup s kutorom za jednodnevne kirurgije

Naziv: Troškovnik-grupa9.xlsx
Zadnja promjena: 20.2.2020. 12:40:09

Troškovnik - Operacijski stol sa standardnim priborom za jednodnevne kirurgije i operacijska lampa dvokrakaPovratak na vrh

Troškovnik - Operacijski stol sa standardnim priborom za jednodnevne kirurgije i operacijska lampa dvokraka

Naziv: Troškovnik Grupa 10.xlsx
Zadnja promjena: 22.1.2020. 14:21:44

Troškovnik - Pulsnioksimetar i monitor za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Troškovnik - Pulsnioksimetar i monitor za jednodnevne kirurgije

Naziv: Troškovnik-grupa11.xlsx
Zadnja promjena: 20.2.2020. 12:40:23

Odluka o poništenju - Tehnička oprema za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 1-Odluka-poništenje.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 13:56:55

Odluke o odabiru - Namještaj za opremanje jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 2-Odluka.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 13:57:21

Odluke o odabiru - Oprema i namještaj za medicinski rad za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 3-Odluka.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 13:58:05

Odluke o odabiru - Anesteziološki aparat za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 4-Odluka.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 13:58:18

Odluke o odabiru - Aspiratori za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 5-Odluka.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 13:58:33

Odluke o odabiru - Defibrilator za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 6-Odluka.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 13:58:44

Odluke o odabiru - EKG aparat za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 7-Odluka.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 13:59:02

Odluke o odabiru - Infuzomat za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 8-Odluka.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 13:59:17

Odluke o odabiru - Laparaskopski stup s kutorom za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 9-Odluka.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 13:59:31

Odluke o odabiru - Operacijski stol sa standardnim priborom za jednodnevne kirurgije i operacijska lampa dvokrakaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 10-Odluka.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 13:59:47

Odluke o odabiru - Pulsnioksimetar i monitor za jednodnevne kirurgijePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OBZ-opremanje-Grupa 11-Odluka.docx.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:00:06

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 1.doc
Zadnja promjena: 22.1.2020. 14:43:32

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 2.doc
Zadnja promjena: 20.2.2020. 14:01:33

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 3.doc
Zadnja promjena: 28.2.2020. 16:10:18

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 4.doc
Zadnja promjena: 6.3.2020. 17:41:13

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacijePovratak na vrh

Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije

Naziv: Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju i...
Zadnja promjena: 18.10.2019. 17:03:31

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:01:59
Naziv: 1-9 prilozi.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:02:43
Naziv: 10-13.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:03:20
Naziv: 21-Arthrex-Omni.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:05:06
Naziv: 23-0-Arthrex.7z
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:05:59
Naziv: 14-17-prilozi.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:14:03
Naziv: 22-prilog.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:14:37
Naziv: 18-19-prilozi.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:20:42
Naziv: 20-1-1- Prilog.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:36:16
Naziv: 20-1-2 Prilog.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:36:42
Naziv: 20-2-Prilog.pdf
Zadnja promjena: 18.5.2020. 14:37:13

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 17.3.2020. 13:51:08