Objava - Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava

Preuzimanje objave
Naručitelj HEP - Proizvodnja d.o.o.
Oznaka/broj 2019/S 0F5-0040514
2019/S 202-492783Pregled objave u TED-u
Naziv Rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s NRT, rekonstrukcija podnog ekrana te zamjena konvektivnih pregrijača pare KPP-3 i KPP-4 kotla Bloka C
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45251000-1 Građevinski radovi na elektranama i toplanama
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 60.146.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 20.12.2019. 09:00
Datum objave 17.10.2019.
Datum slanja 14.10.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - sektorska nabava - Rezultati postupka nabave 20.07.2020. 16.07.2020.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 12.12.2019. 09.12.2019.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 18.11.2019. 15.11.2019.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 27-V-31-19_izmijenjen DON_9.12._radovi_Ugovor.docx
Zadnja promjena: 9.12.2019. 13:23:21
Naziv: 27-V-31-19_izmijenjene Tehnicke_specifikacije 9.12...
Zadnja promjena: 9.12.2019. 13:23:35
Naziv: Prilog 1-1_IDEJNI_PROJEKT,_PROCESNI_DIJAGRAMI,_ISP...
Zadnja promjena: 17.10.2019. 12:41:27
Naziv: Prilog 2-2_KPP_CRTEŽI.zip
Zadnja promjena: 14.10.2019. 10:57:54
Naziv: Prilog 3-3.1_CRTEZI_KOTLA,_PODNOG_EKRANA.zip
Zadnja promjena: 14.10.2019. 10:58:03
Naziv: Prilog 4-3.2_CRTEZI_KOTLA,_PODNOG_EKRANA.zip
Zadnja promjena: 14.10.2019. 10:58:19
Naziv: 27-V-31-19 Zahtjev za objašnjenjem 3.docx
Zadnja promjena: 15.11.2019. 14:37:11
Naziv: 27-V-31-19 Dopis izmjena DON-a 9.12..docx
Zadnja promjena: 9.12.2019. 13:23:54

ESPD - Rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s NRT, rekonstrukcija podnog ekrana te zamjena konvektivnih pregrijača pare KPP-3 i KPP-4 kotla Bloka CPovratak na vrh

Rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisi

Naziv: Rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisi
Zadnja promjena: 14.10.2019. 10:56:28

Troškovnik - Rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s NRT, rekonstrukcija podnog ekrana te zamjena konvektivnih pregrijača pare KPP-3 i KPP-4 kotla Bloka CPovratak na vrh

Troškovnik - Rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s NRT, rekonstrukcija podnog e...

Naziv: 27-V-31-19 Troskovnik.xlsx
Zadnja promjena: 14.10.2019. 11:00:50

Odluke o odabiru - Rekonstrukcija kotla bloka C radi postizanja emisija dimnih plinova u skladu s NRT, rekonstrukcija podnog ekrana te zamjena konvektivnih pregrijača pare KPP-3 i KPP-4 kotla Bloka CPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 27-V-31-19 Odluka o odabiru i zapisnik o pregledu ...
Zadnja promjena: 26.5.2020. 21:27:32

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 27-V-31-19 Zahtjev za objašnjenjem.docx
Zadnja promjena: 23.10.2019. 9:22:38

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 27-V-31-19 Zahtjev za objašnjenjem 2.docx
Zadnja promjena: 5.11.2019. 13:30:47

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 27-V-31-19 Zahtjev za objašnjenjem 3.docx
Zadnja promjena: 15.11.2019. 14:39:58

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: 27-V-31-19 Zahtjev za objašnjenjem 4.docx
Zadnja promjena: 29.11.2019. 14:33:31

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 27-V-31-19 Prilog odluci o odabiru 1.zip
Zadnja promjena: 26.5.2020. 21:37:26
Naziv: 27-V-31-19 Prilog odluci o odabiru 2.zip
Zadnja promjena: 26.5.2020. 21:50:28
Naziv: 27-V-31-19 Prilog odluci o odabiru 3.zip
Zadnja promjena: 26.5.2020. 21:59:21
Naziv: 27-V-31-19 Prilog odluci o odabiru 4.zip
Zadnja promjena: 26.5.2020. 22:08:43

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: 27-V-31-19 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 20.12.2019. 9:20:38