Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj Županijska uprava za ceste Dubrovnik
Oznaka/broj 2020/S 0F2-0041506
2020/S 227-555447Pregled objave u TED-u
Naziv Radovi na pristupnoj cesti luci Polačište
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233000-9 Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 119.600.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 12.7.2021. 12:00
Datum objave 19.11.2020.
Datum slanja 16.11.2020.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi 2. izmjena.pdf
Zadnja promjena: 16.12.2020. 14:17:29
Naziv: 01 MAPA - PROMETNICA_1.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 12:54:22
Naziv: 01 MAPA - PROMETNICA_2.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 12:55:08
Naziv: 01 MAPA - PROMETNICA_3.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 12:55:45
Naziv: 02 MAPA - ZIDOVI 1.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 12:56:02
Naziv: 02 MAPA - ZIDOVI 2.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 12:56:42
Naziv: 02 MAPA - ZIDOVI 3.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 12:57:09
Naziv: 03 MAPA - ODVODNJA.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 12:58:04
Naziv: 04 MAPA - VODOVOD.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 12:58:48
Naziv: 05 MAPA - JR,EE,EKI.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 12:59:53
Naziv: 06 GEOTEHNIČKI ELABORAT.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 13:00:20
Naziv: 07 PROMETNI ELABORAT.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 13:00:40
Naziv: 08 ELABORAT KRAJOBRAZNOG UREĐENJA.pdf
Zadnja promjena: 16.11.2020. 13:01:29
Naziv: Prijedlog Ugovora.pdf
Zadnja promjena: 1.12.2020. 9:58:17
Naziv: Dokumentacija o nabavi 1. izmjena.pdf
Zadnja promjena: 1.12.2020. 9:58:27
Naziv: Dokumentacija o nabavi 3. izmjena.pdf
Zadnja promjena: 12.1.2021. 17:01:05
Naziv: Dokumentacija o nabavi 4. izmjena.pdf
Zadnja promjena: 25.1.2021. 13:53:51
Naziv: Dokumentacija o nabavi 5. izmjena.pdf
Zadnja promjena: 10.2.2021. 13:35:11
Naziv: Prijedlog Ugovora 2. izmjena.pdf
Zadnja promjena: 10.2.2021. 13:35:39
Naziv: Dokumentacija o nabavi 6. izmjena.pdf
Zadnja promjena: 17.2.2021. 15:16:47
Naziv: Dokumentacija o nabavi 7. izmjena.pdf
Zadnja promjena: 17.3.2021. 15:01:11
Naziv: Dokumentacija o nabavi 10. izmjena.pdf
Zadnja promjena: 21.6.2021. 15:47:44
Naziv: Elaborat privremene regulacije prometa - Ž6224.pdf
Zadnja promjena: 22.4.2021. 12:12:29
Naziv: Svjetlotehnički proračun glavnog projekta.rar
Zadnja promjena: 6.7.2021. 16:31:15

ESPD - Radovi na pristupnoj cesti luci PolačištePovratak na vrh

Radovi na pristupnoj cesti luci Polačište

Naziv: Radovi na pristupnoj cesti luci Polačište
Zadnja promjena: 16.11.2020. 13:09:31

Troškovnik - Radovi na pristupnoj cesti luci PolačištePovratak na vrh

Troškovnik - Radovi na pristupnoj cesti luci Polačište

Naziv: Troškovnik 6. izmjena.xlsx
Zadnja promjena: 21.6.2021. 15:48:52

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 1.pdf
Zadnja promjena: 1.12.2020. 9:59:21

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 2 - obavijest o izmjeni roka za dostav...
Zadnja promjena: 16.12.2020. 14:25:31

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenja 3..pdf
Zadnja promjena: 12.1.2021. 17:05:24

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 4.pdf
Zadnja promjena: 25.1.2021. 13:59:18

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenja 5..pdf
Zadnja promjena: 10.2.2021. 13:34:41

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 6 - obavijest o izmjeni roka za dostav...
Zadnja promjena: 17.2.2021. 15:20:33

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 7 - obavijest o izmjeni roka za dostav...
Zadnja promjena: 17.3.2021. 15:00:09

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenja 8_.pdf
Zadnja promjena: 22.4.2021. 12:19:54

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenja 9.pdf
Zadnja promjena: 26.5.2021. 13:06:26

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenja 10.pdf
Zadnja promjena: 9.6.2021. 19:04:19

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 11..pdf
Zadnja promjena: 21.6.2021. 15:52:30

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Pojašnjenje 12.pdf
Zadnja promjena: 6.7.2021. 16:32:14

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 12.7.2021. 12:25:12