Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
Oznaka/broj 2021/S 0F2-0009115
2021/S 047-117561Pregled objave u TED-u
Naziv Laboratorijski reagensi za Odjel za dijagnostiku krvlju prenosivih bolesti
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 6.611.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 9.4.2021. 09:00
Datum objave 8.3.2021.
Datum slanja 4.3.2021.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 21.06.2021. 17.06.2021.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi.pdf
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:38:36
Naziv: UPITNIK ZA OCJENU SUSTAVA KVALITETE DOBAVLJAČA eng...
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:38:49
Naziv: UPITNIK ZA OCJENU SUSTAVA KVALITETE DOBAVLJAČA hrv...
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:38:51

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11Laboratorijski reagensi za Odjel za dijagnostiku k

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11Laboratorijski reage...
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:44:19

Troškovnik - Grupa I – Testovi za pretraživanje biljega krvlju prenosivih bolesti (mikrotitarske ploče, osim RPR)Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa I – Testovi za pretraživanje biljega krvlju prenosivih bolesti (mikrotitarske ploče, osim ...

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 1.xlsx
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:47:35

Troškovnik - Grupa II - Pojedinačni strip testovi IPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa II - Pojedinačni strip testovi I

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 2.xlsx
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:48:12

Troškovnik - Grupa III – IMUNOBLOT potvrdni testoviPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa III – IMUNOBLOT potvrdni testovi

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 3.xlsx
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:49:17

Troškovnik - Grupa IV – Reagensi neovisne (pozitivne) kontrole kvalitetePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa IV – Reagensi neovisne (pozitivne) kontrole kvalitete

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 4.xls
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:49:47

Troškovnik - Grupa V – Brzi test za pretraživanje biljega HCV AgPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa V – Brzi test za pretraživanje biljega HCV Ag

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 5.xlsx
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:50:15

Troškovnik - Grupa VI – Test za malarijuPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa VI – Test za malariju

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 6.xlsx
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:51:01

Troškovnik - Grupa VII – Brzi testovi za pretraživanje biljega krvlju prenosivih bolestiPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa VII – Brzi testovi za pretraživanje biljega krvlju prenosivih bolesti

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 7.xlsx
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:51:30

Troškovnik - Grupa VIII– Pojedinačni strip testovi IIPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa VIII– Pojedinačni strip testovi II

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 8.xlsx
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:52:06

Troškovnik - Grupa IX – Testovi za pretraživanje biljega hepatitisa EPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa IX – Testovi za pretraživanje biljega hepatitisa E

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 9.xlsx
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:52:43

Troškovnik - Grupa X - Testovi za pretraživanje biljega hepatitisa B na mikrotitarskim pločamaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa X - Testovi za pretraživanje biljega hepatitisa B na mikrotitarskim pločama

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 10.xlsx
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:54:39

Troškovnik - Grupa XI - Testovi za pretraživanje biljega hepatitisa C na mikrotitarskim pločamaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa XI - Testovi za pretraživanje biljega hepatitisa C na mikrotitarskim pločama

Naziv: Troškovnik i specifikacija - Grupa 11.xlsx
Zadnja promjena: 4.3.2021. 13:55:05

Odluka o poništenju - Grupa IV – Reagensi neovisne (pozitivne) kontrole kvalitetePovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:47:24

Odluka o poništenju - Grupa XI - Testovi za pretraživanje biljega hepatitisa C na mikrotitarskim pločamaPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:53:32

Odluke o odabiru - Grupa I – Testovi za pretraživanje biljega krvlju prenosivih bolesti (mikrotitarske ploče, osim RPR)Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:46:02

Odluke o odabiru - Grupa II - Pojedinačni strip testovi IPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:46:40

Odluke o odabiru - Grupa III – IMUNOBLOT potvrdni testoviPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:47:10

Odluke o odabiru - Grupa V – Brzi test za pretraživanje biljega HCV AgPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:51:49

Odluke o odabiru - Grupa VI – Test za malarijuPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:52:02

Odluke o odabiru - Grupa VII – Brzi testovi za pretraživanje biljega krvlju prenosivih bolestiPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:52:20

Odluke o odabiru - Grupa VIII– Pojedinačni strip testovi IIPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:52:37

Odluke o odabiru - Grupa IX – Testovi za pretraživanje biljega hepatitisa EPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:53:09

Odluke o odabiru - Grupa X - Testovi za pretraživanje biljega hepatitisa B na mikrotitarskim pločamaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:53:20

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovori na upite GS.pdf
Zadnja promjena: 31.3.2021. 12:46:02

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 19.5.2021. 9:54:25

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 9.4.2021. 9:24:24