Objava - Obavijest o nadmetanju

Preuzimanje objave
Naručitelj KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Oznaka/broj 2022/S 0F2-0032319
2022/S 155-441007Pregled objave u TED-u
Naziv Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe Klinike za plućne bolesti i Klinike za torakalnu kirurgiju
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33141000-0 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.550.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 19.9.2022. 13:00
Datum objave 12.8.2022.
Datum slanja 10.8.2022.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 21.11.2022. 15.11.2022.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 73-Dokumentacija objava.pdf
Zadnja promjena: 10.8.2022. 12:00:27

ESPD - 1,2,3,4Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe

Naziv: Grupe 1,2,3,4Nabava medicinskog potrošnog materij...
Zadnja promjena: 10.8.2022. 12:09:45

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 3Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 3

Naziv: Grupa 3 -ponavljanje.xlsx
Zadnja promjena: 10.8.2022. 12:15:23

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 3APovratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 3A

Naziv: Grupa 3A -ponavljanje.xlsx
Zadnja promjena: 10.8.2022. 12:16:17

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 6Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 6

Naziv: Grupa 6 -ponavljanje.xlsx
Zadnja promjena: 10.8.2022. 12:17:10

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 12Povratak na vrh

Troškovnik - Grupa predmeta nabave 12

Naziv: Grupa 12 -ponavljanje.xlsx
Zadnja promjena: 10.8.2022. 12:18:18

Odluka o poništenju - Grupa predmeta nabave 3APovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: 73-odluka poništenje grupa 3A.pdf
Zadnja promjena: 12.10.2022. 11:40:39

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 3Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 73-odluka odabir grupa 3.pdf
Zadnja promjena: 12.10.2022. 11:40:17

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 6Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 73-odluka odabir grupa 6.pdf
Zadnja promjena: 12.10.2022. 11:41:13

Odluke o odabiru - Grupa predmeta nabave 12Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 73-odluka odabir grupa 12.pdf
Zadnja promjena: 12.10.2022. 11:41:36

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovor 13.9.pdf
Zadnja promjena: 13.9.2022. 14:51:01

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 73-zapisnik pregled i ocjena.pdf
Zadnja promjena: 12.10.2022. 11:43:23
Naziv: Prilog zapisniku.zip
Zadnja promjena: 12.10.2022. 11:43:17

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: 73-zapisnik otvarnje.pdf
Zadnja promjena: 19.9.2022. 13:47:53