Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD KRAPINA
Oznaka/broj 2017/S 003-0002147
Naziv Sanacija mosta kod sv. Ivana na Trgu Ljudevita Gaja
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45221119-9 Građevinski radovi obnove mosta
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 680.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 25.11.2016. 09:00
Datum objave 7.2.2017.
Datum slanja 6.2.2017.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Da
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 04.11.2016. 03.11.2016.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje.doc
Zadnja promjena: 3.11.2016. 13:04:39
Naziv: Prilog br. 2 - Projektno tehnička dokumentacija.zi...
Zadnja promjena: 3.11.2016. 13:45:15
Naziv: prilog br. 3 - Prijedlog ugovora o javnoj nabavi.d...
Zadnja promjena: 3.11.2016. 13:45:30
Naziv: prilog br. 4 - Obrazac izjave o nekažnjavanju.docx
Zadnja promjena: 3.11.2016. 13:45:50
Naziv: Prilog br. 5 - Izjava o ovlaštenju za obavljanje d...
Zadnja promjena: 3.11.2016. 13:46:09
Naziv: Prilog br. 6 - Izjava o obavljanju djelatnosti gra...
Zadnja promjena: 3.11.2016. 13:46:20
Naziv: Prilog br. 7 - Obrazac popisa ugovora o radovima.d...
Zadnja promjena: 3.11.2016. 13:46:32
Naziv: Prilog br. 8 - Obrazac Potvrde o uredno izvršenim ...
Zadnja promjena: 3.11.2016. 13:46:48
Naziv: Objašnjenje Dokumentacije za nadmetanje.pdf
Zadnja promjena: 18.11.2016. 14:35:55

Troškovnik - Sanacija mosta kod sv. Ivana na Trgu Ljudevita GajaPovratak na vrh

Troškovnik - Sanacija mosta kod sv. Ivana na Trgu Ljudevita Gaja

Naziv: prilog br. 1 - Troškovnik.xlsx
Zadnja promjena: 3.11.2016. 14:02:09

Odluka o odabiruPovratak na vrh

Odluka o odabiru

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 3.1.2017. 14:41:17

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 3.1.2017. 14:40:43