Naručitelj Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije
Broj objave 2017/S 01K-0002615
Predmet koncesije Koncesija za obavljanje ostalih djelatnosti u lučkom području luke otvorene za javni promet
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije
Vrsta koncesije gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 6.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 15.03.2017 12:00
Datum objave 14.2.2017
Datum slanja 13.2.2017

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Zadnja promjena: 13.2.2017 12:22:26

Dokumentacija za dodjelu koncesija u lukama iz nadležnosti LUDNŽ 1-17 Ugostiteljske usluge Slano PDF.pdf

Zadnja promjena: 13.2.2017 12:23:25

Rješenje mont obj i oprema.PDF