Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
Oznaka/broj 2017/ 0BP-00094
Naziv Radovi na sanaciji klizišta na Ž2151 Vrhi Vinagorski
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45233120-6 Radovi na izgradnji ceste
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave - javna objava poziva
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.3.2017. 10:00
Datum objave 6.3.2017.
Datum slanja 3.3.2017.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Poziv na dostavu ponude.pdf
Zadnja promjena: 3.3.2017. 8:43:13
Naziv: Obrazac 4 - 2151 - sanacija klizišt...
Zadnja promjena: 3.3.2017. 8:43:26
Naziv: Grafički prilog 1 - 2151- sanacija ...
Zadnja promjena: 3.3.2017. 8:43:56
Naziv: Grafički prilog 2 - Pregledna karta...
Zadnja promjena: 3.3.2017. 8:44:06
Naziv: Obrazac 4 Troškovnik 2151- sanacija...
Zadnja promjena: 6.3.2017. 7:55:10