Naručitelj Grad Rijeka
Broj objave 2017/S 01K-0018623
Predmet koncesije Predmet koncesije je obavljanje dimnjačarskih poslova
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za javno dobro ili usluge Ispod EU praga
Vrsta koncesije
CPV -
Vrsta postupka Primjena Zakona o koncesijama (Glava III)
Proc. vrijednost 17.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 12.10.2017 10:00
Datum objave 11.9.2017
Datum slanja 8.9.2017

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

8.9.2017 15:45:04

DZN_ZA_OBJAVU.pdf

8.9.2017 14:42:15

Prilog 1. - UGOVOR O KONCESIJI (2017).pdf

8.9.2017 14:42:41

Prilog2-ESPD-obrazac.pdf

8.9.2017 14:42:55

Prilog 3. - Cjenik - Dimnjačarski poslovi-zak.xlsx

8.9.2017 14:43:16

PRILOG 4. - DIMNJAČARSKA PODRUČJA.pdf

8.9.2017 14:43:59

STUDIJA_ZA_OBJAVU.pdf

12.9.2017 10:24:25

POJAŠNJENJE DZN_za objavu.pdf

13.9.2017 14:57:12

POJAŠNJENJE DZN 2.pdf

15.9.2017 12:00:20

POJAŠNJENJE DZN 3.pdf

21.9.2017 14:47:43

POJAŠNJENJE DZN 4.pdf