Naručitelj ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA
Broj objave 2017/S 02K-0018926
Predmet koncesije Predmet obavljanja koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvene djelatnosti: 1.obiteljske(opće) medicine 2.dentalne medicine 3.zdravstvene zaštite žena i 4.zdravstvene njege u kući sukladno Mreži javne zdravstvene službe("Narodne novine br.113/15) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti("Narodne novine"br, 150/08, 71/10,139/10,22/11,84/11,154/11,12/12,35/12,70/12,82/13,159/13,22/14,154/14,70/16)
Vrsta objave* Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge Ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 108.600,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 12.10.2017 13:00
Datum objave 14.9.2017
Datum slanja 13.9.2017

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge Ispod EU praga 12.09.2017. 11.09.2017.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Zadnja promjena: 13.9.2017 14:10:24

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE.pdf

Zadnja promjena: 14.9.2017 8:22:46

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA PROVEDBU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE.doc

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Zadnja promjena: 1.12.2017 11:31:00

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u zdravstvenoj djelatnosti DENTALNE MEDICINE.pdf

Zadnja promjena: 1.12.2017 11:31:15

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u zdravstvenoj djelatnosti OBITELJSKE(OPĆE) MEDICINE.pdf

Zadnja promjena: 1.12.2017 11:31:26

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u zdravstvenoj djelatnosti ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA.pdf