Naručitelj ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA
Broj objave 2017/S 02K-0018931
Predmet koncesije Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini za zdravstvenu djelatnost- MEDICINA RADA na području Šibensko-kninske županije sukladno Mreži ugovornih subjekata medicine rada("NN"br.55/11) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti("NN" br.150/08,71/10,139/10,22/11,84/11,154/11,12/12,70/12,82/13,159/13,22/14,154/14,70/16)
Vrsta objave* Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge Ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 15.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 12.10.2017 13:00
Datum objave 14.9.2017
Datum slanja 13.9.2017

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge Ispod EU praga 12.09.2017. 11.09.2017.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Zadnja promjena: 13.9.2017 14:26:50

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE U DJELATNOSTI MEDICINE RADA.pdf

Zadnja promjena: 13.9.2017 14:28:16

ŠKŽ DOKUMENTACIJA MEDICINA RADA 2017..doc