Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj Općina Runovići
Oznaka/broj 2018/ 0BP-00776
Naziv Opskrba električnom energijom
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 09310000-5 Električna energija
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave - javna objava poziva
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 17.9.2018. 13:00
Datum objave 7.9.2018.
Datum slanja 6.9.2018.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 4.9.2018. 14:18:46

1 Poziv na dostavu ponuda - Općina Runovići - 2018.docx

Zadnja promjena: 4.9.2018. 14:19:01

OPĆINA RUNOVIĆI - troškovnik.xlsx