Objava - Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima

Naručitelj ENERGO d.o.o. Rijeka
Oznaka/broj 2018/ 0BU-00792
Naziv Građevinski radovi na izgradnji ST plinovoda:Grupa 1) radovi u Grad Kastav, Jurčići – Rešetari i Grupa 2) radovi; Grad Rijeka, A.B.Šimića–Murini
Vrsta dokumenta* Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45231000-5 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave - javna objava poziva
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 6.8.2018. 12:00
Datum objave 12.9.2018.
Datum slanja 11.9.2018.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o jednostavnoj nabavi 30.07.2018. 27.07.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija_jednostavna nabava_ra...
Zadnja promjena: 27.7.2018. 14:37:30
Naziv: Opći uvjeti sa presjekom _Energo d....
Zadnja promjena: 27.7.2018. 14:37:38
Naziv: Grupa_1_Troškovnik.xlsx
Zadnja promjena: 27.7.2018. 14:37:44
Naziv: Grupa_2_Troškovnik .xlsx
Zadnja promjena: 27.7.2018. 14:38:00

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik_građevinski_radovi_ST_plin...
Zadnja promjena: 9.8.2018. 14:29:28
Naziv: Odluka_odabir_ST_plinovod.pdf
Zadnja promjena: 9.8.2018. 14:32:01