Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Primorsko-goranska županija
Oznaka/broj 2018/S 0F2-0035019
Naziv NABAVA RADOVA I OPREME NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI O. Š. JELENJE-DRAŽICE U DRAŽICAMA I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 26.400.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.2.2019. 12:00
Datum objave 12.12.2018.
Datum slanja 11.12.2018.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 17.06.2019. 14.06.2019.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 31.01.2019. 30.01.2019.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 23.01.2019. 22.01.2019.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 15.01.2019. 14.01.2019.
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 04.01.2019. 03.01.2019.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi - IV. izmjena.pdf
Zadnja promjena: 30.1.2019. 9:49:18
Naziv: Projekt opremanja rekonstrukcije osnovne ?kole Jel...
Zadnja promjena: 30.1.2019. 9:54:21

ESPD - NABAVA RADOVA I OPREME NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI O. Š. JELENJE-DRAŽICE U DRAŽICAMA I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANEPovratak na vrh

NABAVA RADOVA I OPREME NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADN

Zadnja promjena: 11.12.2018. 15:23:54

Troškovnik - NABAVA RADOVA I OPREME NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI O. Š. JELENJE-DRAŽICE U DRAŽICAMA I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANEPovratak na vrh

Troškovnik - NABAVA RADOVA I OPREME NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI O. Š. JELENJE-DRAŽICE U DRAŽICAMA I IZGRADNJA ŠKOLSKE ...

Naziv: VI. izmjene troškovnika.zip
Zadnja promjena: 7.2.2019. 15:00:48

Odluke o odabiru - NABAVA RADOVA I OPREME NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI O. Š. JELENJE-DRAŽICE U DRAŽICAMA I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANEPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2019. 10:02:04

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: I. Pojašnjenje DON.pdf
Zadnja promjena: 27.12.2018. 9:44:34

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: II. Pojašnjenje i izmjena DON.pdf
Zadnja promjena: 3.1.2019. 15:22:39

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: III. Pojašnjenje i izmjena DON.pdf
Zadnja promjena: 9.1.2019. 8:55:36

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: IV. Pojašnjenje i izmjena DON.pdf
Zadnja promjena: 14.1.2019. 15:46:08

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: V. Pojašnjenje i izmjena DON.pdf
Zadnja promjena: 22.1.2019. 14:08:33

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: VI. Pojašnjenje Don.pdf
Zadnja promjena: 30.1.2019. 9:42:46

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: VII. Pojašnjenje Don.pdf
Zadnja promjena: 1.2.2019. 15:09:44

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: VIII. Pojašnjenje Don.pdf
Zadnja promjena: 5.2.2019. 13:31:23

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: IX. Pojašnjenje DoN.pdf
Zadnja promjena: 7.2.2019. 15:00:06

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni.pdf
Zadnja promjena: 8.4.2019. 10:08:02
Naziv: Pojašnjenja (naručitelj) (1).zip
Zadnja promjena: 8.4.2019. 10:08:30

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 11.2.2019. 12:23:28