Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave

Naručitelj Grad Otok
Oznaka/broj 2019/S 0F3-0000750
2019/S 008-014664Pregled objave u TED-u
Naziv Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 71314200-4 Usluge u području gospodarenja energijom
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.800.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 5.11.2018. 12:00
Datum objave 11.1.2019.
Datum slanja 8.1.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o nadmetanju 01.10.2018. 27.09.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 26.9.2018. 10:24:45

Ogledni terminski plan provođenja Ugovora.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 10:25:00

Tablica specifikacija cestovne svjetiljke - Otok.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 10:25:10

Tablice zadanog zahvata - Otok.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 10:25:18

Troškovnik.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 14:47:48

Dokumentacija o javnoj nabavi-Otok.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:23:38

PRILOG 1-Privitak ponudbenom listu.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:23:52

PRILOG 2-Iskustvo i kompetentnost gosp. subjekta.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:23:58

PRILOG 3- Popis pojmova i obrazloženja za potrebe ovih UGS.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:24:03

PRILOG 4-Principi i uvjeti projektiranja koji se primjenjuju te obrazloženja.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:24:08

PRILOG 5-Specifikacije svjetiljki koje se nude i bit će aplicirane u projektu, a prema odredbama UGS.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:24:13

PRILOG 6-Projektni zadatak.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:24:18

PRILOG 7- Ogledni terminski plan provođenja mjera iz Ugovora.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:24:24

PRILOG 8-Izračun cijene Cuk i Cva.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:24:31

PRILOG 9-Rizici povezani s ugovorom.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:24:38

PRILOG 10- Izjava o pregledu gradilišta i postojećeg stanja.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:24:44

PRILOG 11-Izjava o garanciji na svjetiljke.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:24:52

PRILOG 12-Izjava ponuditelja o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora za sslučaj povrede ugovornih obveza.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:24:59

PRILOG 13-Izračun uštede energije i izjava o jamstvu za uštedu energije.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:25:06

PRILOG 14- Izjava gospodarskog subjekta o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:25:14

PRILOG 15- Izjava o prihvaćanju uvjetaa iz UGS.pdf

Zadnja promjena: 26.9.2018. 12:25:21

PRILOG 16-Izjava gospodarskog subjekta o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta.pdf

ESPD - Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada OtokaPovratak na vrh

Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka

Zadnja promjena: 26.9.2018. 14:32:25

Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka

Troškovnik - Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada OtokaPovratak na vrh

Troškovnik - Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka

Zadnja promjena: 27.9.2018. 12:00:44

Troškovnik.pdf

Odluke o odabiru - Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada OtokaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 3.12.2018. 11:39:12

ODLUKA O ODABIRU LED RASVJETA.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 5.11.2018. 12:53:15

Zapisnik o otvaranju-JAVNA RASVJETA.pdf