Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave

Naručitelj HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Oznaka/broj 2019/S 0F3-0000760
2019/S 008-014686Pregled objave u TED-u
Naziv Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom poslovnog prostora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 90919200-4 Usluge čišćenja ureda
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 2.700.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 5.11.2018. 13:00
Datum objave 11.1.2019.
Datum slanja 8.1.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 25.10.2018. 22.10.2018.
Obavijest o nadmetanju 21.09.2018. 18.09.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Zadnja promjena: 25.10.2018. 10:43:36

V-10-2018 čišćenja HZMO-a-DON – III. izmjena.pdf

ESPD - 1Povratak na vrh

Grupe: 1Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom p

Zadnja promjena: 18.9.2018. 10:48:49

Grupe 1Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom p

ESPD - 2Povratak na vrh

Grupe: 2Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom p

Zadnja promjena: 18.9.2018. 10:56:42

Grupe 2Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom p

ESPD - 3Povratak na vrh

Grupe: 3Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom p

Zadnja promjena: 18.9.2018. 11:01:50

Grupe 3Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom p

ESPD - 4Povratak na vrh

Grupe: 4Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom p

Zadnja promjena: 18.9.2018. 11:05:08

Grupe 4Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom p

ESPD - 5Povratak na vrh

Grupe: 5Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom p

Zadnja promjena: 18.9.2018. 11:08:24

Grupe 5Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom p

Troškovnik - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl.pr. HZMO-a, SS, PS u Zagrebu, PU u KA,PU u SK, s ispostavama i poslovnog prostora arhive u JastrebarskomPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl.pr. HZMO-a, SS, PS u Zagrebu, PU u KA,PU u SK, s ispo...

Zadnja promjena: 3.10.2018. 13:51:16

Prilog 2.-V-10-2018, -Grupa I, trškovnik SS, PS Zagreb, PU Karlovac, PU Sisak s ispostavama.xlsx

Troškovnik - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS OS, PU PŽ, PU SB i PU VU, s ispostavamaPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS OS, PU PŽ, PU SB i PU VU, s ispostav...

Zadnja promjena: 3.10.2018. 13:54:46

Prilog 3. -V-10-2018, Grupa II-troškovnik PS Osijek, Požega, Slavonski Brod i Vukovar s ispostavama.xlsx

Troškovnik - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS RI, PU GS i PU PU, s ispostavamaPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS RI, PU GS i PU PU, s ispostavama

Zadnja promjena: 25.10.2018. 10:45:29

III. izmjena -Prilog 4.-V-10-2018, Grupa III -troškovnik, PS Rijeka, PU Gospić i PU Pula – kopija.xlsx

Troškovnik - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS ST, PU DU, PU ŠI i PU ZD, s ispostavamaPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS ST, PU DU, PU ŠI i PU ZD, s ispostava...

Zadnja promjena: 25.10.2018. 10:46:04

III. izmjena -Prilog 5.- V-10-2018, Grupa IV- troškovnik, PS Split, PU Dubrovnik, PU Šibenik, i PU Zadar s ispostavama.xlsx

Troškovnik - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS VŽ, PU BJ, PU u ČK, PU KC i PU VT, s ispostavamaPovratak na vrh

Troškovnik - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS VŽ, PU BJ, PU u ČK, PU KC i PU VT, s ...

Zadnja promjena: 3.10.2018. 14:06:21

Prilog 6., V-10-2018, Grupa V., troškovnik PS Varažin, PU Bjelovar, PU Čakovec, PU Koprivnica i PU Virovitica s ispostavama.xlsx

Odluke o odabiru - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl.pr. HZMO-a, SS, PS u Zagrebu, PU u KA,PU u SK, s ispostavama i poslovnog prostora arhive u JastrebarskomPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 27.12.2018. 14:24:50

V-10-2018 odluka o odabiru GRUPA I.pdf

Odluke o odabiru - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS OS, PU PŽ, PU SB i PU VU, s ispostavamaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 28.11.2018. 11:47:45

V-10-2018 GRUPA II čišćenje.pdf

Odluke o odabiru - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS RI, PU GS i PU PU, s ispostavamaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 28.11.2018. 11:48:58

V-10-2018 GRUPA III čišćenje.pdf

Odluke o odabiru - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS ST, PU DU, PU ŠI i PU ZD, s ispostavamaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 28.11.2018. 11:49:15

V-10-2018 GRUPA IV čišćenje.pdf

Odluke o odabiru - Usluga čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom posl. pr. HZMO-a, PS VŽ, PU BJ, PU u ČK, PU KC i PU VT, s ispostavamaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Zadnja promjena: 28.11.2018. 11:49:31

V-10-2018- 2018 GRUPA V čišćenje.pdf

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 11.10.2018. 13:59:18

V-10-2018, Odgovor na upit prema čl. 202. ZJN 2016.pdf

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Zadnja promjena: 25.10.2018. 10:47:17

2. pojašnjenje dokumentacije o nabavi - V-10-2018.pdf

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 28.11.2018. 11:50:56

V-10-2018 zapisnik o pregledu GRUPA II čišćenje.pdf

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 28.11.2018. 11:51:16

V-10-2018 GRUPA III Zapisnik o pregledu čišćenje.pdf

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 28.11.2018. 11:51:38

V-10-2018 GRUPA IV zapisnik o pregledu čišćenje.pdf

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 28.11.2018. 11:52:03

V-10-2018 GRUPA V zapisnik o pregledu čišćenje.pdf

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 27.12.2018. 14:25:33

V-10-2018 zapisnik o pregledu GRUPA I.pdf

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Zadnja promjena: 5.11.2018. 13:32:51

ZAPISNIK S JAVNOG OTVARANJA PONUDA V-10-2018.pdf