Naručitelj OPĆINA TOVARNIK
Broj objave 2019/S 02K-0004356
Predmet koncesije Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tovarnik
Vrsta objave* Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 200.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 15.02.2019 12:00
Datum objave 6.2.2019.
Datum slanja 5.2.2019.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje_izmjena 3.pdf
Zadnja promjena: 5.2.2019. 14:18:56
Naziv: Analiza davanja koncesije_izmjena.pdf
Zadnja promjena: 5.2.2019. 14:19:00

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o dodjeli koncesije.pdf
Zadnja promjena: 26.4.2019. 14:40:10