Naručitelj OPĆINA PRIBISLAVEC
Broj objave 2019/S 02K-0004891
Predmet koncesije OBAVLJANJE JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA TE POVEZANE USLUGE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA, PLASTIKE, TEKSTILA I GLOMAZNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE PRIBISLAVEC
Vrsta objave* Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 2.277.720,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 05.03.2019 10:00
Datum objave 11.2.2019.
Datum slanja 10.2.2019.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 01.02.2019. 31.01.2019.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: DON OTPAD 310119.doc
Zadnja promjena: 31.1.2019. 14:01:06
Naziv: POJAŠNJAVANJ KONCESIJA OTPAD 100219...
Zadnja promjena: 10.2.2019. 14:18:20
Naziv: CJENIK OTPAD 100219.xlsx
Zadnja promjena: 10.2.2019. 14:18:26