Objava - Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima

Naručitelj Ministarstvo pravosuđa, Kaznionica u Lepoglavi
Oznaka/broj 2019/ 0BU-00103
Naziv Pekarski i slastičarski pripravci + Svježa jaja A- klase, vel. M
Vrsta dokumenta* Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 15612400-5 Mješavine za pripremu pekarskih proizvoda
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave - javna objava poziva
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 20.12.2018. 12:00
Datum objave 12.2.2019.
Datum slanja 11.2.2019.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o jednostavnoj nabavi 13.12.2018. 12.12.2018.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: IMG.pdf
Zadnja promjena: 12.12.2018. 8:05:20
Naziv: IMG_0001.pdf
Zadnja promjena: 12.12.2018. 8:05:59
Naziv: IMG_0002.pdf
Zadnja promjena: 12.12.2018. 8:06:21