Naručitelj GRAD OROSLAVJE
Broj objave 2019/S 01K-0005064
Predmet koncesije POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE: prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Grada Oroslavja
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 12.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 15.03.2019 14:30
Datum objave 12.2.2019.
Datum slanja 11.2.2019.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Dokumentacija za koncesiju 2019. godina.doc
Zadnja promjena: 11.2.2019. 14:53:47
Naziv: 02-Odluka-o-načinu-pružanja-javne-usluge-prikuplja...
Zadnja promjena: 11.2.2019. 14:54:13