Naručitelj OPĆINA MARIJANCI
Broj objave 2019/S 01K-0026983
Predmet koncesije KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 4.601.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 09.08.2019 12:00
Datum objave 9.7.2019.
Datum slanja 8.7.2019.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o poništenju koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 15.07.2019. 12.07.2019.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: OBAVIJEST O DAVANJU KONCESIJE Marijanci.docx
Zadnja promjena: 7.7.2019. 21:20:58
Naziv: Prilog 1 Ponudbeni list.docx
Zadnja promjena: 7.7.2019. 21:21:08
Naziv: Prilog 1a Zajednica ponuditelja.docx
Zadnja promjena: 7.7.2019. 21:21:17
Naziv: Prilog 2 Cijenik.docx
Zadnja promjena: 7.7.2019. 21:21:26
Naziv: Prilog 3 Izjava o zaposlenima.docx
Zadnja promjena: 7.7.2019. 21:21:33
Naziv: Prilog 4 Izjava o tehničkoj opremljenosti.docx
Zadnja promjena: 7.7.2019. 21:21:42
Naziv: Prilog 5 Izjava o prihvaćanju uvijeta.docx
Zadnja promjena: 7.7.2019. 21:21:50
Naziv: Prilog 6 izjava o nekažnjavanju.docx
Zadnja promjena: 7.7.2019. 21:21:57
Naziv: Prilog 7. Izjava da nije pokrenut stečajni ili lik...
Zadnja promjena: 7.7.2019. 21:22:06
Naziv: Prilog 8. Ugovor o koncesiji.docx
Zadnja promjena: 7.7.2019. 21:22:13