Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Grad Zagreb
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0032784
Naziv POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE ZA UNUTARNJE BOLESTI 18 GRUPA
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.023.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 9.9.2019. 12:00
Datum objave 14.8.2019.
Datum slanja 13.8.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: DOKUMENTACIJA O NABAVI.doc
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:09:26
Naziv: UPUTE ZA POPUNJAVANJE ESPD OBRASCA.docx
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:09:33
Naziv: Pojašnjenje.pdf
Zadnja promjena: 27.8.2019. 13:44:51

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL ZA POTREBE KLINIKE

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1...
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:11:50

Troškovnik - Grupa 1 Set za invazivno mjerenje tlakaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 1 Set za invazivno mjerenje tlaka

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 1.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:16:10

Troškovnik - Grupa 2 Koronarni stentPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 2 Koronarni stent

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 2.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:16:14

Troškovnik - Grupa 3 Potrošni materijal za uređaje EKG-aPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 3 Potrošni materijal za uređaje EKG-a

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 3.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:16:19

Troškovnik - Grupa 4 Kateteri za peritonejsku dijalizuPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 4 Kateteri za peritonejsku dijalizu

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 4.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:16:24

Troškovnik - Grupa 5 Pribor za aspiracijuPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 5 Pribor za aspiraciju

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 5.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:16:29

Troškovnik - Grupa 6 Nastavci za aspirator DrägerPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 6 Nastavci za aspirator Dräger

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 6.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:16:34

Troškovnik - Grupa 7 Cijevi za respirator DrägerPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 7 Cijevi za respirator Dräger

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 7.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:16:40

Troškovnik - Grupa 8 Potrošni materijal za BIS monitorePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 8 Potrošni materijal za BIS monitore

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 8.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:16:45

Troškovnik - Grupa 9 Potrošni materijal za ZOLL defibrilatorPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 9 Potrošni materijal za ZOLL defibrilator

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 9.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:16:49

Troškovnik - Grupa 10 Potrošni materijal za hematologijuPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 10 Potrošni materijal za hematologiju

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 10.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:16:53

Troškovnik - Grupa 11 Potrošni materijal za bronhoskop PENTAXPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 11 Potrošni materijal za bronhoskop PENTAX

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 11, ver 1.xls
Zadnja promjena: 27.8.2019. 13:51:48

Troškovnik - Grupa 12 Komorica za inhalacijsku terapijuPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 12 Komorica za inhalacijsku terapiju

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 12.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:17:10

Troškovnik - Grupa 13 Potrošni materijal za uređaj PRIZMA FLEXPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 13 Potrošni materijal za uređaj PRIZMA FLEX

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 13.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:17:46

Troškovnik - Grupa 14 Manžete za mjerenjePovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 14 Manžete za mjerenje

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 14.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:17:53

Troškovnik - Grupa 15 Potrošni materijal za OCTPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 15 Potrošni materijal za OCT

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 15.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:18:00

Troškovnik - Grupa 16 Igle za biopsijuPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 16 Igle za biopsiju

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 16.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:18:07

Troškovnik - Grupa 17 Tekućina za dezinfekciju dijaliznog uređajaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 17 Tekućina za dezinfekciju dijaliznog uređaja

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 17.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:18:13

Troškovnik - Grupa 18 Setovi za angiografijuPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa 18 Setovi za angiografiju

Naziv: TROŠKOVNIK GRUPA 18.xls
Zadnja promjena: 13.8.2019. 9:18:20

Odluka o poništenju - Grupa 1 Set za invazivno mjerenje tlakaPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:20:53

Odluka o poništenju - Grupa 2 Koronarni stentPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:21:04

Odluka o poništenju - Grupa 3 Potrošni materijal za uređaje EKG-aPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:21:14

Odluka o poništenju - Grupa 4 Kateteri za peritonejsku dijalizuPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:21:24

Odluka o poništenju - Grupa 5 Pribor za aspiracijuPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:21:36

Odluka o poništenju - Grupa 6 Nastavci za aspirator DrägerPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:21:43

Odluka o poništenju - Grupa 10 Potrošni materijal za hematologijuPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:21:53

Odluka o poništenju - Grupa 12 Komorica za inhalacijsku terapijuPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:22:02

Odluka o poništenju - Grupa 16 Igle za biopsijuPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:22:12

Odluke o odabiru - Grupa 7 Cijevi za respirator DrägerPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:30:59

Odluke o odabiru - Grupa 8 Potrošni materijal za BIS monitorePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:31:09

Odluke o odabiru - Grupa 9 Potrošni materijal za ZOLL defibrilatorPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:31:24

Odluke o odabiru - Grupa 11 Potrošni materijal za bronhoskop PENTAXPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:31:34

Odluke o odabiru - Grupa 13 Potrošni materijal za uređaj PRIZMA FLEXPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:31:44

Odluke o odabiru - Grupa 14 Manžete za mjerenjePovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:31:53

Odluke o odabiru - Grupa 15 Potrošni materijal za OCTPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:31:59

Odluke o odabiru - Grupa 17 Tekućina za dezinfekciju dijaliznog uređajaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:32:08

Odluke o odabiru - Grupa 18 Setovi za angiografijuPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: 010-018-111-2019-Odluka o odabiru.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:32:14

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 010-018-111-2019-Zapisnik.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:27:45
Naziv: Prilog 1 - analitički prikaz.pdf
Zadnja promjena: 31.10.2019. 14:27:48

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: 09.09.2019. U 12,00 POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL...
Zadnja promjena: 9.9.2019. 12:11:48