Naručitelj Grad Ploče
Broj objave 2019/S 01K-0032822
Predmet koncesije Pružanje dimnjačarskih usluga na području Grada Ploča
Vrsta objave* Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 16.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 13.09.2019 10:00
Datum objave 14.8.2019.
Datum slanja 13.8.2019.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 17.10.2019. 16.10.2019.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Dokumentacija za nadmetanje.doc
Zadnja promjena: 13.8.2019. 11:00:21

Odluka o odabiru koncesionaraPovratak na vrh

Odluka o odabiru koncesionara

Naziv: Odluka o davanju koncesije.PDF
Zadnja promjena: 27.9.2019. 14:07:18
Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.PDF
Zadnja promjena: 27.9.2019. 14:11:12
Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.PDF
Zadnja promjena: 27.9.2019. 14:11:19