Objava - Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost - javna nabava

Naručitelj Opća bolnica Karlovac
Oznaka/broj 2019/S F15-0032823
Naziv Usluga godišnjeg održavanja programa IBIS-a
Vrsta dokumenta* Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost - javna nabava
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 72200000-7 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
Vrsta postupka Pregovarački postupak bez prethodne objave
Proc.vrijed. 783.000,00
Datum objave 14.8.2019.
Datum slanja 13.8.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 11.09.2019. 10.09.2019.