Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave

Naručitelj Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o.
Oznaka/broj 2019/S 0F3-0032915
Naziv Nabava usluga preventivnog i korektivnog elektroodržavanja na području VGI za mali sliv Neretva - Korčula
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 45317100-3 Elektroinstalaterski radovi na opremi za crpljenje
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 650.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 1.7.2019. 12:00
Datum objave 14.8.2019.
Datum slanja 13.8.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o nadmetanju 06.06.2019. 05.06.2019.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija_o_nabavi .docx
Zadnja promjena: 5.6.2019. 14:03:14

ESPD - Nabava usluga preventivnog i korektivnog elektroodržavanja na području VGI za mali sliv Neretva - KorčulaPovratak na vrh

Nabava usluga preventivnog i korektivnog elektroo

Naziv: Nabava usluga preventivnog i korektivnog elektroo
Zadnja promjena: 5.6.2019. 14:11:41

Troškovnik - Nabava usluga preventivnog i korektivnog elektroodržavanja na području VGI za mali sliv Neretva - KorčulaPovratak na vrh

Troškovnik - Nabava usluga preventivnog i korektivnog elektroodržavanja na području VGI za mali sliv Neretva - Korčula

Naziv: Troškovnik.xlsx
Zadnja promjena: 5.6.2019. 14:17:53

Odluka o poništenju - Nabava usluga preventivnog i korektivnog elektroodržavanja na području VGI za mali sliv Neretva - KorčulaPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 13.8.2019. 15:58:33

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik o javnom otvaranju ponuda.pdf
Zadnja promjena: 3.7.2019. 8:51:14
Naziv: Upisnik ponuda i ZZS, OP 2019_14.pdf
Zadnja promjena: 3.7.2019. 8:51:25
Naziv: Upisnik o zaprimanju dijelova ponude.pdf
Zadnja promjena: 3.7.2019. 8:51:30
Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 13.8.2019. 16:18:14