Objava - Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima

Naručitelj OPĆA BOLNICA ZADAR
Oznaka/broj 2019/ 0BU-00883
Naziv Promicanje horizontalnih politika EU
Vrsta dokumenta* Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 80511000-9 Usluge izobrazbe kadrova
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 20.8.2019. 12:00
Datum objave 9.9.2019.
Datum slanja 6.9.2019.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o jednostavnoj nabavi 09.08.2019. 08.08.2019.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Poziv na dostavu ponuda (Horizontalne mjere EU) - ...
Zadnja promjena: 8.8.2019. 12:47:39
Naziv: Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf
Zadnja promjena: 6.8.2019. 11:54:11
Naziv: Poziv na dostavu ponuda (Horizontalne mjere EU) - ...
Zadnja promjena: 8.8.2019. 12:39:44