Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Klinička bolnica Merkur
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0035820
Naziv Nabava prehrambenih proizvoda po grupama predmeta nabave za potrebe Kliničke bolnice Merkur .
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.756.670,10
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 15.10.2019. 12:00
Datum objave 12.9.2019.
Datum slanja 9.9.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: MERKUR D0N - Prehrambeni proizvodi 19 XI .pdf
Zadnja promjena: 9.9.2019. 10:09:03

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1Nabava prehrambenih proizvoda po grupama predmeta

Zadnja promjena: 9.9.2019. 10:18:37