Objava - Obavijest o nadmetanju

Naručitelj Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Oznaka/broj 2019/S 0F2-0036143
Naziv Nabava doprema i instalacija opreme Grupa I Robotska radna stanica za purifikaciju biljnih DNA RNA i proteina Grupa II Uređaj za NGS sekvenciranje nanoporama
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 38432000-2 Aparati za analizu
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 789.668,40
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 9.10.2019. 10:00
Datum objave 12.9.2019.
Datum slanja 11.9.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave 27.11.2019. 26.11.2019.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: OB-EKO-25-2 Dokumentacija o nabavi_ponovljena_naba...
Zadnja promjena: 11.9.2019. 13:09:28
Naziv: TEHNICKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU I.pdf
Zadnja promjena: 11.9.2019. 13:09:47
Naziv: TEHNICKA SPECIFIKACIJA ZA GRUPU II.pdf
Zadnja promjena: 11.9.2019. 13:09:54

ESPD - 1,2Povratak na vrh

Grupe 1,2Nabava doprema i instalacija opreme Grupa I Robots

Naziv: Grupe 1,2Nabava doprema i instalacija opreme Grup...
Zadnja promjena: 11.9.2019. 13:14:21

Troškovnik - Grupa I Robotska radna stanica za purifikaciju biljnih DNA RNA i proteinaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa I Robotska radna stanica za purifikaciju biljnih DNA RNA i proteina

Naziv: Troskovnik_grupa_I.xls
Zadnja promjena: 11.9.2019. 13:17:34

Troškovnik - Grupa II Uređaj za NGS sekvenciranje nanoporamaPovratak na vrh

Troškovnik - Grupa II Uređaj za NGS sekvenciranje nanoporama

Naziv: Troskovnik_grupa_II.xls
Zadnja promjena: 11.9.2019. 13:17:51

Odluka o poništenju - Grupa II Uređaj za NGS sekvenciranje nanoporamaPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: OB-EKO-32-1 Odluka o ponistenju Grupa II.PDF
Zadnja promjena: 30.10.2019. 11:09:33

Odluke o odabiru - Grupa I Robotska radna stanica za purifikaciju biljnih DNA RNA i proteinaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: OB-EKO-31-1 Odluka o odabiru Grupa I.PDF
Zadnja promjena: 30.10.2019. 11:06:57

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: OB-EKO-30-2 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pd...
Zadnja promjena: 30.10.2019. 11:03:13

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Zapisnik s otvaranja ponuda.pdf
Zadnja promjena: 9.10.2019. 10:20:53