Objava - Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave

Naručitelj Opća bolnica Karlovac
Oznaka/broj 2019/S 0F3-0039755
Naziv Tipska, medicinska, nemedicinska oprema i namještaj za opremanje Centra za hemodijalizu - isporuka i montaža do pune funkcije
Vrsta dokumenta* Obavijest o dodjeli ugovora - Rezultati postupka nabave
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 33100000-1 Medicinske naprave
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 1.020.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 11.7.2019. 12:00
Datum objave 10.10.2019.
Datum slanja 9.10.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o nadmetanju 19.06.2019. 18.06.2019.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: 252 dokumentacija o nabavi- oprema, namještaj hemo...
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:32:36
Naziv: HEMODIJALIZA OPREMA NACRTI.pdf
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:32:43
Naziv: HEMODIJALIZA oprema sheme-opći uvjeti.pdf
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:32:48
Naziv: HEMODIJALIZA-tipska oprema-opći uvjeti.pdf
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:32:53

ESPD - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12Povratak na vrh

Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12Tipska, medicinska, nemedicinska oprema i namješta

Naziv: Grupe 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12Tipska, medicinsk...
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:38:15

Troškovnik - 1. Grupa 1. Metalna opremaPovratak na vrh

Troškovnik - 1. Grupa 1. Metalna oprema

Naziv: 1. Grupa 1. Metalna oprema.xls
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:49:11

Troškovnik - 2. Grupa 2. Stolice, fotelje, ležajeviPovratak na vrh

Troškovnik - 2. Grupa 2. Stolice, fotelje, ležajevi

Naziv: 2., Grupa 2.Stolice, fotelje, ležajevi.xls
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:49:18

Troškovnik - 3. Grupa 3. Razna opremaPovratak na vrh

Troškovnik - 3. Grupa 3. Razna oprema

Naziv: 3. Grupa 3. Razna oprema.xls
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:49:25

Troškovnik - 4. Grupa 4. LED televizoriPovratak na vrh

Troškovnik - 4. Grupa 4. LED televizori

Naziv: 4. Grupa 4. LED televizori.xls
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:49:46

Troškovnik - 5. Grupa 5. Bolestički kreveti sa posteljnim uloškomPovratak na vrh

Troškovnik - 5. Grupa 5. Bolestički kreveti sa posteljnim uloškom

Naziv: 5. Grupa 5. Bolesnički kreveti sa posteljnim ulošk...
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:49:53

Troškovnik - 6. Grupa 6. Razna medicinska opremaPovratak na vrh

Troškovnik - 6. Grupa 6. Razna medicinska oprema

Naziv: 6. Grupa 6. Razna medicinska oprema.xls
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:50:01

Troškovnik - 7. Grupa 7. Profesionalni hladnjak za pohranu lijekovaPovratak na vrh

Troškovnik - 7. Grupa 7. Profesionalni hladnjak za pohranu lijekova

Naziv: 7. Grupa 7. Profesionalni hladnjak za pohranu lije...
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:50:07

Troškovnik - 8. Grupa 8. EKG aparatPovratak na vrh

Troškovnik - 8. Grupa 8. EKG aparat

Naziv: 8. Grupa 8. EKG aparat.xls
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:50:13

Troškovnik - 9. Grupa 9. Defibrilator sa monitoromPovratak na vrh

Troškovnik - 9. Grupa 9. Defibrilator sa monitorom

Naziv: 9. Grupa 9.Defibrilator sa monitorom.xls
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:50:19

Troškovnik - 10. Grupa 10. Aspirator-vakuum pumpaPovratak na vrh

Troškovnik - 10. Grupa 10. Aspirator-vakuum pumpa

Naziv: 10. Grupa 10. Aspirator-vakuum pumpa.xls
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:50:27

Troškovnik - 11. Grupa 11. Dozator kisika (utični)Povratak na vrh

Troškovnik - 11. Grupa 11. Dozator kisika (utični)

Naziv: 11. Grupa 11. Dozator kisika (utični).xls
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:50:33

Troškovnik - 12. Grupa 12. Oprema po mjeriPovratak na vrh

Troškovnik - 12. Grupa 12. Oprema po mjeri

Naziv: 12. Grupa 12. Oprema po mjeri.xls
Zadnja promjena: 18.6.2019. 8:50:40

Odluka o poništenju - 3. Grupa 3. Razna opremaPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o poništenju GRUPA 3.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:21:09

Odluka o poništenju - 4. Grupa 4. LED televizoriPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o poništenju GRUPA 4.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:21:40

Odluka o poništenju - 6. Grupa 6. Razna medicinska opremaPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o poništenju GRUPA 6.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:22:19

Odluka o poništenju - 12. Grupa 12. Oprema po mjeriPovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o poništenju GRUPA 12.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:24:32

Odluke o odabiru - 1. Grupa 1. Metalna opremaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o odabiru GRUPA 1.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:19:31

Odluke o odabiru - 2. Grupa 2. Stolice, fotelje, ležajeviPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o odabiru GRUPA 2.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:19:44

Odluke o odabiru - 5. Grupa 5. Bolestički kreveti sa posteljnim uloškomPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o odabiru GRUPA 5.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:22:01

Odluke o odabiru - 7. Grupa 7. Profesionalni hladnjak za pohranu lijekovaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o odabiru GRUPA 7.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:22:41

Odluke o odabiru - 8. Grupa 8. EKG aparatPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o odabiru GRUPA 8.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:22:50

Odluke o odabiru - 9. Grupa 9. Defibrilator sa monitoromPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o odabiru GRUPA 9.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:23:01

Odluke o odabiru - 10. Grupa 10. Aspirator-vakuum pumpaPovratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o odabiru GRUPA 10.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:23:14

Odluke o odabiru - 11. Grupa 11. Dozator kisika (utični)Povratak na vrh

Odluka o odabiru predmeta/grupe

Naziv: ODLUKA o odabiru GRUPA 11.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:23:30

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: Odgovor na upit.pdf
Zadnja promjena: 5.7.2019. 14:31:25

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: ZAPISNIK o pregledu i ocjeni ponuda.pdf
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:25:03
Naziv: PRILOZI.zip
Zadnja promjena: 20.8.2019. 11:25:12

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA.pdf
Zadnja promjena: 11.7.2019. 12:39:02