Naručitelj OPĆINA MIKLEUŠ
Broj objave 2019/S 03K-0039803
Predmet koncesije Predmet koncesije je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mikleuš
Vrsta objave* Obavijest o dodjeli koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 1.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 18.06.2019 12:00
Datum objave 10.10.2019.
Datum slanja 9.10.2019.

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o poništenju koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 19.07.2019. 18.07.2019.
Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 20.05.2019. 17.05.2019.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: Dokumentacija za koncesiju 2019.- Općina Mikleuš.d...
Zadnja promjena: 17.5.2019. 12:12:47
Naziv: prilog VII troskovnik.xlsx
Zadnja promjena: 17.5.2019. 12:13:13
Naziv: Odluka o nacinu pruzanja javne usluge prikupljanja...
Zadnja promjena: 17.5.2019. 12:16:23
Naziv: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pruž...
Zadnja promjena: 17.5.2019. 12:16:41
Naziv: Odluka o poništenju postupka davanja koncesije.pdf
Zadnja promjena: 18.7.2019. 9:44:17