Objava - Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima

Naručitelj VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Oznaka/broj 2019/ 0BU-01082
Naziv Neutralizator klora za klorinator C.S. Rimski bunar
Vrsta dokumenta* Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 42924720-2 Oprema za dekontaminaciju
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 26.2.2019. 12:00
Datum objave 7.11.2019.
Datum slanja 6.11.2019.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o jednostavnoj nabavi 19.02.2019. 18.02.2019.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija o nabavi - Neutralizator.pdf
Zadnja promjena: 18.2.2019. 14:24:55
Naziv: Troškovnik neutralizator.xlsx
Zadnja promjena: 18.2.2019. 14:25:22

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik o pregledu i ocjeni .PDF
Zadnja promjena: 11.3.2019. 8:25:28
Naziv: Odluka o odabiru.PDF
Zadnja promjena: 11.3.2019. 8:25:40