Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj KD KOZALA d.o.o. RIJEKA
Oznaka/broj 2019/ 0BP-01086
Naziv Izvođenje radova na nastavku ograđivanja C.G.G. Drenova prema grobnom polju G-10
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45262310-7 Armiranobetonski radovi
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 18.11.2019. 10:00
Datum objave 7.11.2019.
Datum slanja 6.11.2019.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o odabiru ili sklopljenim ugovorima 03.01.2020. 02.01.2020.
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija_radovi_ograđivanje CGG Drenova.pdf
Zadnja promjena: 6.11.2019. 13:32:26
Naziv: Troškovnik radova.pdf
Zadnja promjena: 6.11.2019. 13:33:47
Naziv: Odluka o odabiru_nastavak ograđivanja.pdf
Zadnja promjena: 2.12.2019. 10:06:16

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: Zapisnik_nastavak ograđivanja.pdf
Zadnja promjena: 2.12.2019. 10:04:36