Objava - Obavijest o jednostavnoj nabavi

Naručitelj KD KOZALA d.o.o. RIJEKA
Oznaka/broj 2019/ 0BP-01086
Naziv Izvođenje radova na nastavku ograđivanja C.G.G. Drenova prema grobnom polju G-10
Vrsta dokumenta* Obavijest o jednostavnoj nabavi
Vrsta ugovora Izvođenje radova
CPV 45262310-7 Armiranobetonski radovi
Vrsta postupka Postupak jednostavne nabave
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 18.11.2019. 10:00
Datum objave 7.11.2019.
Datum slanja 6.11.2019.
Zakon -
Elektronička dostava ponuda Ne
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Dokumentacija_radovi_ograđivanje CGG Drenova.pdf
Zadnja promjena: 6.11.2019. 13:32:26
Naziv: Troškovnik radova.pdf
Zadnja promjena: 6.11.2019. 13:33:47