Objava - Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava

Naručitelj INA - Industrija nafte d.d.
Oznaka/broj 2019/S 0F5-0044189
Naziv Grupa 1-A – Elektromotor EX izvedba 355 kW 400V Grupa 2-B - Pretvarač frekvencije ACS880-07-0650A-3
Vrsta dokumenta* Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava
Vrsta ugovora Isporuka roba
CPV 31720000-9 Elektromehanička oprema
Vrsta postupka Pregovarački postupak s prethodnom objavom
Proc.vrijed. 630.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 10.4.2020. 11:00
Datum objave 8.11.2019.
Datum slanja 7.11.2019.
Zakon ZOJN RH NN 120/16 i povezani propisi
Elektronička dostava ponuda Da
ZIP dokument.

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija o nabavi

Naziv: Uputa GS za popunu i dostavu e-ESPD.docx
Zadnja promjena: 7.11.2019. 12:49:16
Naziv: Revidirana Teh.Specifikacija.xls
Zadnja promjena: 20.11.2019. 13:31:38

ESPD - 1,2Povratak na vrh

Grupe 1,2Grupa 1-A – Elektromotor EX izvedba 355 kW 400V G

Naziv: Grupe 1,2Grupa 1-A – Elektromotor EX izvedba 355 ...
Zadnja promjena: 7.11.2019. 12:48:06

Odluka o poništenju - Grupa 1-A – Elektromotor EX izvedba 355 kW 400V ACS880-07-0650A-3Povratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: EP-355-19_Gr.A i Gr.B_Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 29.4.2020. 12:47:32

Odluka o poništenju - Grupa 2-B - Pretvarač frekvencijePovratak na vrh

Odluka o poništenju predmeta/grupe

Naziv: EP-355-19_Gr.A i Gr.B_Odluka o poništenju.pdf
Zadnja promjena: 29.4.2020. 12:51:54

Odgovori i pojašnjenja dokumentacijePovratak na vrh

Odgovori i pojašnjenja DZN (javna objava)

Naziv: pjašnjenje 1.docx
Zadnja promjena: 20.11.2019. 13:32:23

Zapisnik o pregledu, ocjeni i usporedbi ponudaPovratak na vrh

Preslika zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda

Naziv: 9 Zapisnik o pregledu i ocjeni PONUDA - OSTALI PO...
Zadnja promjena: 29.4.2020. 12:53:43

Zapisnik s otvaranja ponudaPovratak na vrh

Zapisnik s otvaranja ponuda - JAVNA OBJAVA

Naziv: Inicijalna verzija Zapisnika s otvaranja.pdf
Zadnja promjena: 14.4.2020. 11:11:41