Objava - Obavijest o sklopljenim ugovorima

Preuzimanje objave
Naručitelj GRAD KRAPINA
Oznaka/broj 2013/S 003-0051427
Naziv Preventivna deratizacija na području Grada Krapine u 2013. godini
Vrsta dokumenta* Obavijest o sklopljenim ugovorima
Vrsta ugovora Pružanje usluga
CPV 90923000-3 Usluge deratizacije
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Proc.vrijed. 96.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 8.3.2013. 09:00
Datum objave 6.6.2013.
Datum slanja 5.6.2013.
Zakon ZOJN od 2011
Elektronička dostava ponuda Ne
   

Ovoj objavi pripadaju i sljedeće objave: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Poziv na nadmetanje 18.02.2013. 15.02.2013.
Preuzmi cjelokupnu dokumentaciju (zip)

Dokumentacija o nabavi Povratak na vrh

Dokumentacija za nadmetanje

Naziv: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE.doc
Zadnja promjena: 15.2.2013. 13:55:15
Naziv: prilog broj 1. - Ponudbeni list.docx
Zadnja promjena: 15.2.2013. 13:55:41
Naziv: Prilog broj 2. - Troškovnik preventivne deratizaci...
Zadnja promjena: 15.2.2013. 13:55:58
Naziv: Prilog broj 3. - Plan provedbe preventivne sustavn...
Zadnja promjena: 15.2.2013. 13:56:35
Naziv: Prilog broj 4. - Program mjera suzbijanja štetnika...
Zadnja promjena: 15.2.2013. 13:57:06
Naziv: prilog broj 5. - Obrazac izjave.doc
Zadnja promjena: 15.2.2013. 13:57:26