Naručitelj Općina Jakovlje
Broj objave 2020/S 02K-0012125
Predmet koncesije Koncesija za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jakovlje
Vrsta objave* Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Vrsta koncesije za usluge (ispod EU praga)
CPV -
Vrsta postupka
Proc. vrijednost 8.000.000,00
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje 24.04.2020 11:00
Datum objave 24.3.2020.
Datum slanja 23.3.2020.

Ovoj objavi pripada i sljedeća objava: Povratak na vrh

Vrsta dokumenta Datum objave Datum slanja
Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga 24.02.2020. 21.02.2020.

Dokumentacija za nadmetanje Povratak na vrh

Dokumentacija uz namjeru davanja koncesije

Naziv: dokumentacija za nadmetanje jakovlje v2.doc
Zadnja promjena: 23.3.2020. 10:31:29
Naziv: prilog VI Odluka o načinu pružanja javne usluge pr...
Zadnja promjena: 21.2.2020. 11:29:40
Naziv: prilog VI Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanj...
Zadnja promjena: 21.2.2020. 11:29:45
Naziv: prilog VII troskovnik.xlsx
Zadnja promjena: 21.2.2020. 11:29:53
Naziv: izmjene dokumentacije za nadmetanje.docx
Zadnja promjena: 23.3.2020. 10:31:40